Vergunning opvulling diepe straten geweigerd

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft de vergunning voor de opvulling van de leemputten in de Diepe Straten geweigerd. Het stadsbestuur van Ninove reageert tevreden, maar blijft uiterst waakzaam in het dossier.

Schepen van Omgeving Katie Coppens (Samen-sp.a) en van Leefmilieu en Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen) trokken persoonlijk naar de Provinciale Omgevingscommissie om het standpunt van het stadsbestuur te verdedigen en zijn tevreden dat de deputatie de vergunning geweigerd heeft. “Vooral de impact op de mobiliteit en de leefbaarheid voor de wijk Hof Ter Duyst en het feit dat de aan- en afvoerroute voor het vrachtvervoer bovendien ook via het Sint-Aloysiuscollege liep gaven voor de deputatie de doorslag om de vergunning te weigeren,” vertelt Coppens.

Toch benadrukken de schepenen dat het voltallige stadsbestuur uiterst alert blijft in het dossier. “Er blijft onduidelijkheid over de vraag of de putten wel volledig opgevuld mogen worden,” zegt Vande Winkel, “Zowel in het milieueffectenrapport als in de toelichting bij het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) is het vertrekpunt dat er enkel kan opgevuld worden om de nabestemming van recreatief groen te realiseren, met een herprofilering van de hellingen van de putten. Dat wordt in de stedenbouwkundige voorschriften vertaald als “(deels) opvullen is mogelijk”. Die voorschriften worden wel heel breed geïnterpreteerd, ook in de huidige weigering.”

Het stadsbestuur heeft twee weken geleden dan ook al advies gevraagd aan een gespecialiseerd advocatenkantoor om die onduidelijkheid uit te klaren. “Voor ons is het onbegrijpelijk dat je in het hele voortraject van een dossier opvulling enkel toelaat in het kader van de nabestemming, maar nadien de deur openzet voor een project met een bijzonder zware impact op de lokale mobiliteit en leefbaarheid van de buurt,” vertelt schepen Coppens, “We willen dan ook juridische duidelijkheid op dat punt, want het voltallige stadsbestuur is gekant tegen een opvulling van de putten.”

X