Groen pleit voor een kernversterkend beleid in de randgemeenten.


Geraardsbergen. Onlangs maakte Bpost bekend dat het nog maar twee keer per week niet-prioritaire brieven zal afleveren. Hiervoor gaven ze twee redenen aan. Vooreerst gebruiken mensen steeds meer e-mail en sociale media. Maar ook de oplopende kosten van de dagelijkse postbedeling speelt een rol. Zeker in het versnipperde Vlaanderen, waar de vele lintbebouwing en de verspreide bebouwing maakt dat postbodes vele kilometers moeten afleggen. Gevolg: meer kosten, minder winst. Ook bankfilialen in landelijke gebieden en lokale handelaars zitten in hetzelfde schuitje.

Vijfduizend keer de wereld rond
Het is al langer dan vandaag duidelijk dat onze ruimtelijke wanorde heel wat maatschappelijke meerkosten met zich brengt. Zo moeten veel meer kilometers riolering worden aangelegd, diensten zoals huisvuilophaling en postbedeling moeten grote afstanden afleggen. Uit eerder onderzoek bleek al dat thuisverzorgers in Vlaanderen meer dan 200 miljoen kilometer per jaar afleggen, dat is 5.000 keer de wereld rond. De vier Belgische grootbanken schrapten vorig jaar 203 kantoren, het grootste aantal sinds de financi ële crisis. Ook dorpswinkel worden hierdoor gedwongen om te sluiten.

E én oplossing voor vele problemen
Een voldoende economisch draagvlak voor winkels en diensten in de dorpen, vraagt om een kernversterkend beleid. Dat kan door in te zetten op verdichting, meer rijwoningen, het verweven van wonen, winkelen en werken in de dorpskern, stelt Groen Geraardsbergen. Die nabijheid zorgt ervoor dat diensten effici ënter kunnen georganiseerd worden en lokale handelaars voldoende klanten kunnen bedienen. Het vraagt tegelijk ook om woonuitbreidingsgebieden niet verder te bebouwen en een strikter beleid tegenover baanwinkels te voeren.

Zo kunnen allerhande diensten in landelijk Vlaanderen opnieuw rendabel worden, ook met nieuwe technologische ontwikkelingen. Met nog meer lintbebouwing, verspreide verkavelingen en baanwinkels daarentegen, lopen we helemaal vast.

X