20 partners geven startschot voor landschapsproject Rodeland

Op vrijdag 5 juli ondertekenden 20 partners de overeenkomst van het project Rodeland op het grondgebied van de gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Melle en Gavere. Het project vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het landschap rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien van de Driesbeek en de Molenbeek.

Terreinacties

Met het project Rodeland willen de partners tal van terreinacties realiseren. Voorbeelden:

  • bosuitbreiding door openbare en private eigenaars;
  • kleine landschapselementen als ecologische en landschappelijke verbindingen;
  • ondersteuning van landbouwers bij landschapsbeheer en verbrede landbouw;
  • de uitbouw van een recreatief wandel- en fietsnetwerk;
  • veilige en alternatieve mobiliteit;
  • ruimte voor water

De partners maken samen een actieprogramma met deelprojecten. Het projectgebied omvat liefst 2100 ha en ligt buiten de agrarische zone. De brede samenwerking vergroot de gedragenheid van de  initiatieven. Uniek is de betrokkenheid van de onderwijs- en wetenschappelijke instellingen in het gebied. Zij voeden het project met nieuwe inzichten en innovatieve projecten rond ecologie, landbouw, klimaatadaptatie, …

Wat is Rodeland?

Rodeland staat voor een ongeziene samenwerking tussen overheden, natuur- en landbouworganisaties en onderzoeksinstellingen. Ze slaan de handen in elkaar om werk te maken van de opwaardering van de open ruimte, de natuur- en boskernen en het landschap. Het projectgebied omvat nu al waardevolle oude boskernen en open valleien met belangrijke natuurwaarde. Toch staat ook hier de biodiversiteit onder druk, mee door de klimaatverandering. Zowel voor natuur als recreatie kan Rodeland een topgebied in Oost-Vlaanderen worden, met een grote toegevoegde waarde voor mens en natuur.

Partners

Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten  Merelbeke, Oosterzele, Melle en Gavere staan in voor de financiering. Waarnemend gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen Didier Detollenaere vervult de rol van bruggenbouwer en zit het partnerschap voor.

De Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw centraliseert de beschikbare middelen en werft een halftijds coördinator aan. Daarnaast ondertekenden volgende partners:

Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid

Natuurpunt

Boerenbond

Algemeen Boerensyndicaat

Agrobeheerscentrum Ecokwadraat

Bos+

Universiteit Gent — Fornalab

Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) van de Vlaamse Overheid

Hogeschool Gent

Proefhoeve Bottelare

Regionaal Landschap Schelde – Durme

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

Landelijk Vlaanderen

X