‘Den Bleek: herbestemming als sprookjesbos?’


Het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ vraagt zich af in welke mate al die opgezette participatierondes echt gemeend zijn. Het bestuur speelt allesbehalve open kaart.

Farys werd door het stadsbestuur nooit gecontacteerd.
Geert Van Damme: ‘Meerdere keren heeft het actiecomit é de vraag gesteld waarom Farys (de watermaatschappij die zich ook bezig houdt met het beheer van zwembaden) niet is ingeschakeld om te zoeken naar een oplossing. Omdat de vraag beantwoord bleef is het actiecomit é zelf op onderzoek gegaan.’

Begin december 2018 besliste het College van Burgemeester en Schepenen dat Farys zou worden ingeschakeld om tot een oplossing te komen. Op 29 april nam het
College het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen onder de arm om schot in de zaak te krijgen.

Geert Van Damme: ‘Het actiecomit é heeft dan zelf Farys gecontacteerd. Wat blijkt? Tot op heden — na meer dan een half jaar — werd door het stadsbestuur geen enkel initiatief genomen om Farys te contacteren.’ Volgens Van Damme communiceerde het stadsbestuur dat het Farys zou contacteren voor een oplossing, maar daar weten ze tot op heden van niets.

Slechte communicatie over Den Bleek
Wat betreft de participatie rond Den Bleek loopt inzake communicatie ook wel wat verkeerd.  Van Damme: ‘Wie heeft hier de leiding? De stad of Regionaal Landschap?   Met veel show werd door de stad in de pers verkondigd dat de burgers hun droomidee ën kunnen kenbaar maken, terwijl diezelfde stad via Messenger de burger afblokt met de melding dat er geen zwembad meer komt. Het is onbegrijpelijk dat Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen dergelijk communicatief wanbeleid blijft verdragen.   Op de inspiratiedag van 22 juni werd duidelijk verkondigd dat ALLE idee ën welkom zijn.’

‘Het actiecomit é stelt zich de vraag of de ganse site niet best tot een sprookjesbos wordt omgetoverd, want om sprookjes uit de mouw te schudden ontbreekt het bij het bestuur niet aan inspiratie.’

Julien Borremans

X