Raadslid Bourlau dient klacht bij de gouverneur tegen het stadsbestuur in wegens obstructie.


Geraardsbergen. Stephan Bourlau (Het Alternatief) dient een klacht in bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen tegen het stadsbestuur van Geraardsbergen wegens obstructie in het ASZ-dossier. Bourlau stelde een aantal schriftelijke vragen over de financiering van het ASZ maar kreeg binnen de wettelijk afgesproken termijn geen antwoord. Bourlau: ‘Net als iedereen heeft het stadsbestuur zich aan de wettelijk bepaalde reglementering te houden.’

Naar aanleiding van de perikelen over de financiering van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis door de stad Geraardsbergen, stelde de voorman van het Alternatief – Stephan Bourlau – op dinsdag 28 mei een aantal schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende de financieringsbijdrage van de stad aan het ASZ sinds 2006. Bourlau: ‘Volgens het huishoudelijk reglement wordt het antwoord geformuleerd binnen een redelijk aanvaardbare termijn van 30 dagen. Indien er opzoekingswerk dient te gebeuren, word je daarvan op de hoogte gesteld binnen de acht dagen en kan de termijn van 30 dagen overschreden worden.’

Stephan Bourlau krijgt pas op dinsdag 9 juli een officieel antwoord van het College van Burgemeester en Schepenen, nadat hij eerst een rappel heeft gestuurd. In deze brief (zie onderaan het artikel) staat dat de opzoekingswerken nog moeten beginnen. Stephan Bourlau: ‘Deze manier is niet conform het intern reglement van orde van de gemeente en belemmert mij in mijn werk als gemeenteraadslid. Ik zal dan ook een klacht indienen bij de gouverneur en vragen om het bestuur aan te manen om de schriftelijke vragen binnen de bepaalde termijn te beantwoorden zodat ik, samen met mijn collega-raadsleden, in optimale omstandigheden kan werken.’

Julien Borremans
X