Zottegem krijgt externe hulp voor groenonderhoud

In de marge van een vorig NUUS-bericht over de noodgedwongen aankoop van een nieuwe straatveegwagen ter vervanging van de veegmachine die onlangs door een bedrijfsbrand bij de leverancier/hersteller ervan helemaal vernield werd, gaven we reeds mee dat de stad Zottegem voor het machinaal vegen en (onkruid)borstelen van straten en pleinen ook een beroep kan doen op de firma Aquamella uit Melle waarmee daaromtrent een contract afgesloten werd.

In dit verband kan hieraan nog toegevoegd worden dat de stad ook voor het onderhoud van openbaar groen externe hulp krijgt, zowel door gespecialiseerde firma’s als via sociale tewerkstelling. Zo is bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 29 april ll. het maaien van grasoppervlakten gegund aan de firma Ducatteeuw uit Waregem evenals het periodieke onderhoud van de OCMW-campus, speelpleintjes en de wijk Bijloke. Het maaien van voetbalvelden is toegewezen aan de   nv Krinkels uit Schaarbeek. Met betrekking tot het onderhoud van het sportcomplex Bevegemse Vijvers werd beslist deze opdracht niet door derden te laten uitvoeren (wegens onvoldoende budget voorzien). Daarnaast kan indien nodig ook de hulp van werknemers van de plaatselijke bvba BWZ (Beschermde Werkplaats) ingezet worden voor her onderhoud van openbaar groen, straatkanten en begraafplaatsen.

Verder   inzake het ‘groenbeleid’ kunnen we tot slot ook nog meegeven dat voor de aankoop van seizoensplanten een driejarig raamcontract werd afgesloten met de firma Andy De Clercq uit Velzeke. Hiervoor is op jaarbasis een uitgave van 4.865 euro (incl. btw) voorzien, waarvan respectievelijk 72,75 % en 27,25 % ten laste van de stad en van het OCMW.

X