Bijenhotel van PTI Zottegem werd geplaatst in het park van Breivelde

Deze week werd een van 10 reuzegrote bijenhotels van het Provinciaal en Technisch Instituut in Zottegem geplaatst. Het park van Breivelde kreeg de eer. Eerder werd er een geplaatst in Droombergen, het buurtpark in Oombergen.

Het gaat om een initiatief van de Milieudienst van Zottegem dat voor de verwezenlijking van het project ging aankloppen bij het PTI in Zottegem. Onder begeleiding van hun leerkrachten werkten de PTI-leerlingen urenlang aan het vervaardigen van de grote bijenhotels. Er kropen heel wat werkuren in, maar het resultaat mag er zijn!

“Er zal in elke deelgemeente een bijenhotel geplaatst worden”, aldus schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V). “We werken momenteel ook aan de opmaak van bijenroutes en werkmappen voor het lager onderwijs. Alle lagere scholen zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan onze nieuwe bijenwandelingen. “We zijn heel fier dat onze leerlingen samen met het stadsbestuur zo’n prachtig project mochten uitwerken”, aldus  PTI-directeur Marleen Verdonck. “Het initiatief past volledig in onze MOS-werking (Milieuzorg op School). Onze leerlingen hebben de voorbij maanden keihard gewerkt en het eindresultaat is verbluffend.”