Spoeddienst ASZ Geraardsbergen wordt overbevraagd.

Aanpassing wetgeving is noodzakelijk.


Geraardsbergen. Elk jaar behandelen de Belgische spoedgevallendiensten meer pati ënten dan het jaar voordien. Tussen 2013 en 2017 steeg het aantal pati ënten op de spoed met 9%. Ook het A.S.Z. Geraardsbergen noteerde een vergelijkbare trend. Tussen 2014 en 2018 werd er een stijging van 6,2% genoteerd, van 14.052 naar 15.078 pati ënten. 60% van de spoedopnames gaf aanleiding tot hospitalisatie. Tevens kende de campus Aalst een stijging van 5,7%.

Tussen 2014 en 2018 steeg het aantal pati ënten op de spoeddienst van het A.S.Z. Geraardsbergen met 6,2%.  Burgemeester Guido De Padt (Open VLD), lid van de raad van bestuur van het A.S.Z., informeerde naar de oorzaken van deze stijging, omdat een overbezetting van de en spoedopnamediensten de pati ëntveiligheid in het gedrang kan brengen.

De spoeddiensten worden overbevraagd.
Burgemeester De Padt: ‘De spoeddienst is momenteel t é toegankelijk voor het brede publiek, pati ënten kunnen vaak niet zelf inschatten hoe dringend hun probleem is. Bovendien heerst nog onterecht de idee dat enkel de spoedgevallendienst de juiste gespecialiseerde zorgen kan toedienen. Vaak weten pati ënten niet waar zich aan te melden. Het lijkt daarom opportuun om de nummers 1733 (huisartsenwachtpost) en het algemeen noodnummer 112 te integreren in één uniek nummer. Daar kan dan een eerste screening gebeuren van de zorgbehoefte die bepaalt welke equipe met welke kwalificaties wordt uitgestuurd. Naast de normale middelen (met name ziekenwagen, PIT en/of MUG) kan daarmee ook de mogelijkheid van doorverwijzing naar de huisartsenwachtpost of een huisbezoek door de huisarts van wacht (of zelfs uitgestelde zorg) voorzien worden.’

‘Een aanpassing van de wetgeving is noodzakelijk.’
Spoedarts Lieven Vergote verwoordt het als volgt: ‘Niettegenstaande de uitrol van de huisartsenwachtposten stellen wij vast dat de spoedbezoeken niet afnemen. Het aantal MUG-interventies stijgt eveneens. De noodzaak om een spoedarts mee te sturen dient te worden afgewogen tegenover zijn aanwezigheid op spoed. Het huidige wetgevende kader laat dit echter niet toe. Een aanpassing van de wetgeving zal noodzakelijk zijn, waarbij op basis van triage kan worden bepaald of er al dan niet een arts wordt meegestuurd.’

Burgemeester Guido De Padt hoopt dat deze problematiek wordt meegenomen bij de bespreking van de regeerakkoorden op federaal en Vlaams niveau.

Julien Borremans

X