Tijdelijk politieverbod om het water in de Gavers te betreden.

Het water van de Gavers is toxisch.


Geraardsbergen. Burgemeester De Padt vaardigt een een tijdelijke politieverordening inzake een verbod om het water in de Gavers te betreden. Het water is tijdelijk toxisch door de cyanobacteri ën.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid voerde gisteren een visuele controle uit van de recreatievijver van De Gavers – recreatiezone Geraardsbergen en er werd een verdachte ernstige bloei van potentieel toxische cyanobacteri ën vastgesteld (blauwalg). Omdat de bloei van cyanobacteri ën in de recreatiezone ligt en er ernstige gezondheidsrisico’s zijn bij contact met de drijflaag of bij de inname van water waarin microcystines,(toxines die vrijgezet worden bij het afsterven van de cyanobacteri ën) aanwezig zijn, adviseert Zorg en Gezondheid om surfen, duiken en waterski ën te verbieden. Ook bootje varen, roeien, zeilen, pedalo, wake-boarden, tubing, bootvissen en kajakken worden ontraden omdat de recreanten bij deze activiteiten ook in contact kunnen komen met cyanobacteri ën en hun toxines.

De burgemeester vaardigde vandaag een tijdelijke politieverordening uit inzake een recreatieverbod op De Gavers. Dit houdt ook in dat het negeren van het verbod bestraft kan worden met een GAS boete van maximaal 350 euro. Ook moeten er waarschuwingsborden aangebracht worden.

Als de ernstige bloei van potentieel toxische cyanobacteri ën of cyanobacteri ën uit de volledige vijver verdwenen is moet de exploitant onmiddellijk de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap Zorg en Gezondheid hiervan op de hoogte brengen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een monstername voor de bepaling van microcystines uitvoeren. Het resultaat van deze monstername zal bepalend zijn voor het verdere verloop van de opvolging. Het Agentschap Zorg en Gezondheid informeert u zo spoedig mogelijk over dit resultaat en de eventuele opheffing van het recreatieverbod.

X