Oosterzele investeert in windturbines in haven Zeebrugge

 

 

De gemeente Oosterzele is vennoot van Zefier, een coöperatieve vennootschap die alle hernieuwbare activiteiten van de financieringsverenigingen van Eandis bundelt. Zo heeft de vennootschap verschillende participaties in projecten die elektriciteit opwekken door middel van hernieuwbare bronnen zoals windturbines en zonnepanelen; Portfineco maakt daar deel van uit. Omwille van bijkomende investeringen in windturbines in de haven van Zeebrugge heeft Portfineco een kapitaalverhoging nodig. De vennoten van Zefier moeten bereid zijn om het deel van Zefier (800  000 euro) daarin te onderschrijven. Het pro rata aandeel van Oosterzele in deze kapitaalverhoging bedraagt 2  920 euro. De gemeenteraad besliste in zitting van 12 september om bijkomend nog 4  325 euro te investeren.

Schepen voor Financi ën Marleen Verdonck: “Deze kapitaalverhoging heeft geen rechtstreekse gevolgen voor het gemeentelijk budget. We hebben nog een financieringsoverschot waarmee we deze investering volledig (7  245 euro) kunnen financieren. Oosterzele levert al heel wat inspanningen op het vlak van energie, klimaat en duurzaamheid. Door in hernieuwbare energiedoelstellingen te investeren, willen we een extra steentje bijdragen.”