Plannen voor een nieuw buurthuis met assistentiewoningen in Schendelbeke.


Geraardsbergen. Het buurthuis in de Dagmoedstraat te Schendelbeke gaat tegen de vlakte. In samenwerking met de stad Geraardsbergen zal Beauprez Service Residenties een nieuw buurthuis met 12 assistentiewoningen optrekken. Volgens ingewijden zal het project over drie à vier jaar klaar zijn.

Reeds geruime tijd is het duidelijk dat het pand in de Dagmoedstraat niet meer voldoet aan de noden en de wensen van de buurt. Het buurthuis is verouderd. De architectuur van het gebouw voldoet niet meer aan de behoeften van heel wat organisaties die er hun activiteiten organiseren. Integendeel. Heel wat verenigingen zijn op zoek naar een ander onderkomen. ‘Een nieuw gebouw met een eigentijdse en polyvalente inrichting voor de organisaties en verenigingen uit de buurt, is meer dan welkom’, laat een buurtbewoner ons weten.

Beauprez Service Recidenties
Stefaan Premereur is niet aan zijn proefstuk toe. In Grimminge baat hij Beauprez Service Recidenties en Senior Resort De Kloef uit. In Edingen is er tevens La Radieuse Senior Resort, waar vijftig zorgflats zijn. In samenwerking met de Stad Geraardsbergen komt er onder leiding van Stefaan Premereur een nieuw buurthuis met twaalf assistentiewoningen. ‘Bij de uitwerking van het project wordt de buurt nauw betrokken’, laat Stefaan ons weten. ‘Wanneer het project klaar zal zijn? Realistisch bekeken. Binnen drie à vier jaar.’

Zaterdagmorgen. We hebben met Stefaan Premereur afgesproken. Stefaan — zaakvoerder van Beauprez Service Residenties — ligt zijn plannen toe. ‘De inplanting van het nieuwe gebouw staat haaks op het huidige gebouw. Het pand krijgt een open, uitnodigende architectuur. Op de benedenverdieping komt het nieuwe buurthuis en boven komen er 12 assistentiewoningen. Als het budget het toelaat komt er een ondergrondse parking.’

‘Recht van opstal…’
Dinsdagavond werd door de gemeenteraad de principi ële overeenkomst voor het verlenen van een recht van opstal onder voorwaarden aan Beauprez Service Residenties goedgekeurd. De grond blijft eigendom van de stad, terwijl het gebouw eigendom is van Beauprez Service Recidenties.

Volgens Emma Van der Maelen (sp.a) zit er nog een adertje onder het gras. ‘We zijn helemaal niet tegen een publiek-private samenwerking, maar wat voor ons nieuw is dat het de bedoeling is om de assistentiewoningen te verkopen om het project financieel leefbaar te houden. Hoe zit dat dan met de eigendomsrechten van het totale gebouw wanneer binnen dertig jaar het recht van opstal komt te vervallen en het gebouw eigendom van de stad wordt?’ Volgens Van der Maelen moet de akte waarin de eventuele mogelijkheid om assistentiewoningen te verkopen wordt vastgelegd, door de gemeenteraad nog worden goedgekeurd.

Wordt het buurthuis dan aan de stad verhuurd? ‘Beauprez Service Residenties betaalt jaarlijks een erfpacht aan de stad, terwijl de stad €1500 per maand ophoest voor de huur van het buurthuis’, aldus Van der Maelen. Wordt vervolgd.

Julien Borremans

X