Actie Wegen op fietssnelwegen door de Fietsersbond

De Fietsersbond afdelingen van de Vlaamse Ardenne n en Milieufront Omer Wattez vzw organiseerden op zondag 22 september 2019
vanuit hun eigen gemeente een begeleide fietstocht naar de Boembekemolen, gelegen pal op de grens van Brakel, Zottegem en Zwalm.
Met dit gezamenlijk initiatief met meer dan 60 deelnemers wilden we de aandacht vragen voor een daadkrachtig fietsbeleid en de nodige middelen om sneller werk te maken
van geplande en nieuwe fietssnelwegen in onze regio.

Er wordt volop geïnvesteerd in de aanleg van fietssnelwegen. Sinds de komst van de elektrische fiets en de speed pedelec boomt het woon-werkverkeer per fiets.
Er is grote vraag naar aangepaste infrastructuur. Vlaamse overheid en provincie investeren volop.
De Fietsersbond-afdelingen uit de Vlaamse Ardennen merken echter dat onze regio achterop dreigt te blijven.
Patrick Vandemenschbrugge: “Onze prioriteiten:
– De kruisingen tussen fiets(snel)wegen en andere wegen zijn in Vlaanderen een allegaartje. Wij willen de bevindingen en aanbevelingen van het Fietsberaad uit de brochure ‘Onderzoek fietsers in de voorrang’ toegepast zien. Dit betekent dat de fietsers op de fietssnelweg voorrang moeten krijgen op heel wat kruispunten met lokale wegen type 3. Kruispunten met een stop-bord voor fietsers op een fietssnelweg (F45 Oudenaarde — Gent) zijn ongebrijpelijk.
– In Ronse zijn de ontbrekende delen van de F421 prioritair. Bovendien is er geen veilige fietsverbinding met Oudenaarde gepland. Dit zou kunnen langsheen de bestaande spoorlijn.
– In Brakel wensen we aan het einde van het Mijnwerkerspad een verlenging richting F419 zodat er een veilige verbinding met Zottegem ontstaat. Tussen Brakel en het waterzuiveringsstation van Michelbeke willen we de dringende herstelling van verschillende zeer slechte delen van het Mijnwerkerspad. Het Mijnwerkerspad dient voorrang te krijgen op de kruisingen met lokale wegen.
– In Oudenaarde wensen we eindelijk de realisatie van de fietstunnel onder de N8 zodat de doortocht in Leupegem veilig wordt. Het budget voor de aanleg van een fietsersbrug op luttele afstand van de reeds aanwezige tunnel kan beter gespendeerd worden aan andere projecten.
– Vanuit Geraardsbergen is het noodzakelijk om te starten met de fietssnelweg F418 richting Zottegem, en verder naar Gent.
– In Zwalm schuiven we de realisatie van de F419 en prioritair het deel tussen het containerpark en de Zottegemse steenweg naar voor.
– In Zottegem zijn de fietssnelwegen d é oplossing voor enkele gevaarlijke knelpunten bij het binnenrijden van het centrum. De aanleg van het deeltraject tussen de Buke langs het station tot de Erwetegemstraat en het aantakken van het Mijnwerkerspad zijn prioritair om meer mensen op de fiets te krijgen. Zo kan Zottegem de draaischijf van moderne mobiliteit worden.”

X