Burgemeester verbergt letterlijk cruciale informatie in verband met nieuwe gemeentelijke feestzaal.

Open VLD Lierde is ontzet door deze bewuste misleiding en eist verontschuldigingen van burgemeester Soetens.

Vorige week maandag stond de principebeslissing en het aanstellen van SOLVA als bouwheer voor de nieuwe gemeentelijke feestzaal op de agenda van de gemeenteraad.

Schepen Kathelijne Scheirlinckx lichte het project toe waarna Open VLD-fractieleider Melissa Dooms met een alternatief op de proppen kwam. Een voorstel dat ze ook verduidelijkte. Met de woorden “we nemen hier akte van” werd dit punt afgesloten.

Dit voorstel van Open VLD kreeg nadien echter een zo ruime aandacht in de pers en op de sociale media dat burgemeester Soetens zich blijkbaar verplicht voelde om hierop te reageren.

Hij deelde daarom de kostprijs van deze nieuwbouw op de sociale media. Door een gedeelte van de tekst handig te bedekken verborg hij weliswaar cruciale informatie.

weggelaten cruciale informatieBepaalde kosten waren niet zichtbaar terwijl in de studie van SOLVA duidelijk staat: “Deze bijkomende kosten dienen in rekening te worden gebracht om het kostenplaatje volledig te maken”.

De Open VLD-fractie reageerde hierop als volgt: “De burgemeester beschuldigt ons van ‘floreren” met cijfers, en verbergt dan zelf publiekelijk de re ële kost. Onze berekening is correct en gebaseerd op de cijfers uit de SOLVA-studie. Het totale kostenplaatje bedraagt ruim 900.000 euro. Deze raming is dan de bouwkost, inclusief de bijkomstige kosten, exclusief de kost voor nutsvoorzieningen en het SOLVA-ereloon. Dit is nog niet bekend en is er dus nog niet bijgerekend. Wij verkiezen een beeld te geven van het volledige kostenplaatje zodat we weten waar we aan toe zijn. Verklaren dat de nieuwe gemeentelijke feestzaal ruim 900.000 euro bedraagt, is geen bedrog. Het achterhouden van deze informatie wel. Dat de burgemeester doelbewust de inwoners van Lierde wil misleiden, getuigt van weinig respect. De Lierdenaar verdient beter.”

Open Vld Lierde eist daarom volledige transparantie met betrekking tot dit project en verwacht excuses van burgemeester Soetens voor deze misleiding.

Wordt zeker nog vervolgd …

Lees ook: Van gebedshuis tot gemeentelijke feestzaal.

bericht met afgedekte cruciale informatie

X