Zwalmse Open Vld is bezorgd rond de mobiliteit als de werken aan de Noordlaan starten

In de loop van 2020 worden er uitvoerige werken gestart aan de Noordlaan in Munkzwalm. Het Agentschap Wegen en Verkeer en Aquafin zijn de hoofdrolspelers tijdens deze ingrijpende werken.
Johan De Bleecker uitte zijn bezorgdheid hierover wanneer wat gaat gebeuren. Hoe gaan de handelaars bereikbaar blijven e.d. Hoe gaat het verkeer gekanaliseerd worden?
Burgemeester Eric De Vriendt antwoordde hierop dat er binnen de drie à vier maanden een aannemer wordt aangesteld. “Dan komt er uiteraard een infovergadering. Vroeger is nutteloos want het zijn de uitvoerders die de lokale bevolking best leren kennen met hun specifieke problemen. De problemen dienen opgelost te worden als ze zich stellen.”
Het gaat om ingrijpende werken met een kostenplaatje van ruim 4. 647.000euro waarbij 1,47miljoen wordt gedragen door AWV, 2,431 miljoen door Aquafin, 582.000 door Farys en 121.000 euro door de gemeente Zwalm.
Foto Burgemeester Eric De Vriendt:” We gaan pas samenzitten met de bevolking als de aannemer bekend is.”

 

X