Werken aan het Abdijpark gaan mogelijks begin november van start. De renovatie van het Abtenhuis hopelijk binnen vijf jaar.

‘Het abdijpark ligt er momenteel als oorlogsgebied bij.’


Geraardsbergen. Schepen Fernand Van Trimpont: ‘Als de inspecteurs Onroerend Erfgoed binnen enkele dagen hun zegen geven, dan kan de aannemer begin november zijn renovatiewerken aan het Abdijpark verderzetten.’ De restauratie van het Abtenhuis zit ook in de ‘pijplijn’, al moeten we volgens Schepen Ann Panis nog even geduld oefenen: ‘Het is realistisch dat de restauratie pas binnen vijf jaar van start zou kunnen gaan.’ Van Trimpont heeft ook plannen om de burger nauw te betrekken bij de exploitatie en het onderhoud van het park. Volgen Stephan Bourlau (Het Alternatief) mag het eindelijk vooruit gaan, want het Abdijpark ligt erbij als ‘oorlogsgebied’. Ook Sarah-Amilia Derijst (De N-VA) vindt het welletjes geweest: ‘Het mag eindelijk eens vooruitgaan.

Herstart van de werken mogelijks begin november
Voor het stadsbestuur vormt de renovatie van het Abdijpark een prioriteit. ‘De nodige middelen zijn voorzien, de plannen zijn er en de aannemer is aangesteld’, aldus Van Trimpont. ‘De omgevingsvergunning werd in de maand mei afgeleverd, maar de werken konden nog niet worden hervat omdat er nog een aantal bijkomende voorwaarden dienden vervuld te worden. Van zodra deze voorwaarden zijn vervuld zal Onroerend Erfgoed toestemming geven de werken aan te vatten.’

Als alles meezit dan kunnen de werken volgens Fernand Van Trimpont begin november worden hervat. ‘Het park vormt een groene vinger die het groen van het buitengebied tot in de stad brengt. Dit is momenteel echter niet voelbaar. Door het park op te nemen en te verbinden met bestaande fiets- en wandelroutes in de omgeving, wordt het park beter ontsloten.’

De historische gebouwen, klokkengieterij, stadsmuur en karakteristieke bomen wil het stadsbestuur onder de aandacht brengen. ‘Restanten van de voormalige kerk en het klooster zitten grotendeels onder de grond verborgen, maar zullen ‘voelbaar’ gemaakt worden. Het park heeft tevens veel potenties op vlak van natuurontwikkeling en is een belangrijke plaats voor jonge gezinnen.’

Van Trimpont heeft ook plannen om de burgers van Geraardsbergen nauw bij de exploitatie en het onderhoud van het Abdijpark nauw te betrekken. ‘Heel wat burgers hebben zich hun bezorgdheid over het park uitgesproken en een duidelijk signaal gegeven om bij het onderhoud en de exploitatie van de site betrokken te worden. Dit signaal kunnen we niet naast ons neerleggen.’

De restauratie van het Abtenhuis mogelijks voor binnen vijf jaar.
Ook de restauratie van het Abtenhuis staat in de steigers. Schepen Ann Panis: ‘De restauratie van het Abtenhuis werd in december 2014 bij het Agentschap Onroerend Erfgoed ingediend en in maart 2015 ontvankelijk verklaard en gunstig geadviseerd. Fase 1 omvat min of meer het gelijkvloers, eerste en tweede verdiep. De nadruk zal na de restauratie vooral gelegd worden op een museale functie.’

Uit gesprekken met Onroerend Erfgoed blijkt dat er nog tal van gunstig geadviseerde projecten het Abtenhuis voorafgaan. Ann Panis: ‘concreet houdt dit helaas in dat het realistisch is dat de restauratie pas binnen een vijftal jaar kan starten.’ Het budget voor de restauratie bedraagt ongeveer 3,9 miljoen euro, met een toelage van plusminus 1,6 miljoen euro. ‘Voor het Abdijpark is er een totaalbudget van 750.000 euro is ingeschreven.

Het domein is herschapen in oorlogsgebied.
Stephan Bourlau (het Alternatief) hoopt dat de werken binnenkort van start gaan. ‘Het domein is intussen herschapen in een oorlogsgebied waar iedere burger, met reden, schande over spreekt.   Buiten het kappen van meestal gezonde bomen bewoog er niets.’

Bourlau over het Abtenhuis: ‘Het Abtenhuis, dat ondertussen al 20 jaar verkommert, zou een grote rol kunnen in spelen in de uitbouw van een duurzaam toerisme in Geraardsbergen.   Onze museumcollecties liggen verspreid over gans het grondgebied.   De bedoeling moet zijn om de eerste en tweede verdieping van het Abtenhuis te gebruiken als museum (zoals weleer) waar bezoekers ons erfgoed kunnen bewonderen.   Wat mij betreft zou ik de werken zo vlug mogelijk willen opstarten maar ik heb m éér dan de indruk dat dit geen prioriteit vormt voor het bestuur.   Nochtans werden er al tienduizenden euro’s gespendeerd aan studiebureau. Dit is meteen het bewijs dat het bestuur de verkeerde prioriteiten legt en totaal geen voeling heeft met wat leeft bij de bevolking.’

Sarah-Amilia Derijst (N-VA) hoopt eveneens dat de werken snel worden hervat.’ De restauratie van de Abdijsite vormt een prioriteit. De site vormt niet alleen de groene long van het centrum, maar is eveneens van monumentaal historisch belang. De N-VA zal er op toezien dat het dossier de nodige prioriteit krijgt.

De sp.a gaf niet thuis.

Julien Borremans