Nieuws uit de Herzeelse gemeenteraad!

Meer steun van Herzeels OCMW – In de bres voor openbaar vervoer – Uitstel op bezuinigingen toelagen – Start voedselstrategie

Herzeels OCMW biedt meer steun

Goed nieuws voor mensen die geen leefloon krijgen, maar toch op één of andere manier in de miserie zitten en bijvoorbeeld een huurwaarborg, dokter, verwarming enz. niet kunnen betalen.
Het Herzeels gemeentebestuur heeft beslist dat er voor aanvragen van aanvullende toelagen een werkblad komt, waardoor deze eenvormig kunnen behandeld worden én dat de vroegere inkomensgrens wordt opgetrokken van 12 Euro naar 15 Euro.
Wie (inkomsten min vaste kosten) minder dan 15 Euro per dag over heeft om van te leven hoeft eventuele voorschotten niet terug te betalen. Wie meer heeft dan dat, kan steun krijgen, mits een terugbetalingsplan.

 

Herzele in de bres voor Openbaar Vervoer

De gemeenteraad keurde een motie goed waarin gepleit wordt voor het behoud van de spoorlijn tussen Aalst en Burst. De gemeenteraad vraagt de NMBS ook in het kader van het nieuwe vervoerplan om de uren beter af te stemmen op de werkshiften van het industrieterrein te Erpe-Mere.

Er was ook bezorgdheid rond de buslijn van De Lijn naar Woubrechtegem.
Door de vernieuwde aanleg van het plein daar zou de bus, die van Zottegem tot Woubrechtegem rijdt, er niet meer kunnen keren.
Schepen van mobiliteit Jan Van Damme liet weten dat hij aan De Lijn voorstelt om de bus verder te laten rijden naar Sint-Antelinks. Daar is voldoende plaats om rechtsomkeer te maken en zo zou ook die deelgemeente beter bediend worden.
In het kader van het vervoersplan stelt men ook voor om de verbetering van de verbinding naar Hillegem op te nemen.

 

Herzele stelt bezuinigingen op toelagen uit

De gemeenteraad van Herzele besliste eind september om nog even te wachten met het vastleggen van de inkomensvoorwaarden van gemeentelijke premies voor dakisolatie, hoogrendementsglas, muurisolatie, condensatieketel en zonneboiler.
Men wilde die aanvankelijk gelijk stellen met die van de Vlaamse renovatiepremie:  31.340€ voor alleenstaanden,  43.870€ voor alleenstaande met 1 persoon ten laste,  43.870€ + 3510€ per extra persoon ten laste,  43.870€ voor samenwonenden en  43.870€ + 3510€ voor samenwonenden met personen ten laste.

 

Herzele start met voedselstrategie

Onze tot eerlijkste fairtrade verkozen gemeente in onze provincie werkt aan een voedselstrategie.

Zo een voedselstrategie beschrijft hoe de gemeente in de toekomst gaat proberen te voorzien in de eigen voedselbehoefte.
Middelen om dat te doen zijn het stimuleren van korte keten, ter beschikking stellen van landbouwgronden, uitbouwen van de bio- en fairtrade-sector, inschatten van de eigen productie, diversificatie ervan enzovoort.

Schepen Heidi Knop stelt aan de gemeentelijke adviesraden voor om zo snel mogelijk een dergelijk plan te maken.