Plooibakens in de Parkstraat te Grotenberge

Er is een oplossing bedacht voor een verkeersprobleem in de Parkstraat in Grotenberge.

Vastgesteld werd dat er bij het kruisen van tegenliggend verkeer ter hoogte van de woningen nrs. 13, 15 en 17 vaak over het voetpad aldaar gereden werd. Door de aanwezigheid van een parkeerstrook voor bussen aan de overkant van de straat kan echter geen heil gezocht worden in het invoeren van een parkeerverbod. Maar om toch te voorkomen dat (haastige) bestuurders toch nog met hun wagen over het voetpad gaan rijden en op die manier ook een gevaarlijke situatie cre ëren voor kinderen die naar of terug van de nabijgelegen school stappen, is besloten om over een lengte van iets minder dan 50 meter, vanaf huisnummer 13 tot en met huisnummer 17, een tiental plooibakens op zo’n 40 cm van de stoeprand (aangezien de voldoende breedte van het trottoir) te plaatsen.