‘Sjoemelnotulen’ van het stadsbestuur leiden tot klacht bij de gouverneur.

‘Gaat het hier immers niet over valsheid in geschriften?’


Paul Waegemans (KSV) en Stephan Bourlau (Het Alternatief)


Geraardsbergen. Voor de zomervakantie ontdekte gemeenteraadslid Stephan Bourlau (het Alternatief) ‘onregelmatigheden’ in de notulen van het Schepencollege bij de goedkeuring van de omgevingsvergunning van de voetbalclub KSV (zie Nuus/De Beiaard 17/06/2019). Volgens het bestuur van KSV — waar Paul Waegemans toe behoort — ging het om een technische vergissing in de notulering van het College van Burgemeester en Schepenen. Luc Swartebroeckx van burgerplatform Weerbaar Geraardsbergen wist de ‘sjoemelnotulen’ te bemachtigen. Uit de Sjoemelnotulen blijkt duidelijk dat het project van KSV gewogen en te licht werd bevonden. De omgevingsvergunning werd geweigerd omdat het project van KSV niet aan de voorwaarden voldeed. Nadien werden de notulen bijgewerkt en werd het punt gewoonweg uit de notulen geschrapt. Bij het volgende College van Burgemeester en Schepenen kreeg KSV groen licht voor de omgevingsvergunning en was er plots geen vuiltje aan de lucht. Het gaat hier dus niet om ‘een technische vergissing’. Stephan Bourlau van het Alternatief legt bij de Gouverneur een klacht neer. ‘Gaat het hier immers niet over valsheid in geschriften?’ vroeg een betrokkene — die anoniem wenst te blijven — zich luidop af.

Onregelmatigheden’
In juni berichten we al dat de nv Sportkring 2020 — het geesteskind van Paul Waegemans — de ambitie heeft om op de terreinen van voetbalclub KSV een multifunctioneel sportcomplex te ontwikkelen. De buurtbewoners dienden een aantal bezwaren in. Stephan Bourlau (Het Alternatief) kwam toen tot de vaststellingen dat er met bettrekking tot het verlenen van de omgevingsvergunning ‘onregelmatigheden’ werden vastgesteld bij het verlenen van de omgevingsvergunning aan KSV. Bourlau: ‘Op 29 april besliste het College van Burgemeester en Schepenen om de omgevingsvergunning voor het project van Paul Waegemans op de terreinen van KSV te weigeren.   Vijf dagen later trekt het College haar beslissing in en levert het toch een omgevingsvergunning aan Waegemans af. Dat is toch wel heel erg bedenkelijk.’

‘Verkeerde informatie’
In juni onderstreepte het bestuur van KSV dat het hier om verkeerde berichtgeving ging en dat het bestuur in ‘diskrediet’ werd gebracht. Het bestuur van KSV wees er ook op dat de vergunning niet geweigerd was. Het agendapunt werd verdaagd naar een bijkomende zitting op 3 mei, met daarbij een duidelijke motivatie waarom dit punt werd verdaagd, namelijk het inwinnen van meer informatie en inlichtingen… ‘U stootte dus niet op een onregelmatigheid bij het verlenen van de vergunning maar wel op een dan nog technische vergissing in de notulering’, aldus Waegemans.

Uittreksel uit notulen van 29 april waarin de toekenning van de omgevingsvergunning werd geweigerd.

Deze technische vergissing zou volgens de directie van de stad te wijten zijn aan een abuis ten gevolge van een nagelnieuw systeem ECHO, waar de notulen in worden opgemaakt. Het gaat volgens de directie van de stad inderdaad om een technische vergissing bij het notuleren. Meer niet?

‘Sjoemelnotulen’.
Luc Swartebroeckx van burgerplatform Weerbaar Geraardsbergen wist de ‘sjoemelnotulen’ — zo worden ze door de oppositie omschreven — te bemachtigen. Swartebroeckx schrijft op de Facebookpagina ‘Weerbaar Geraardsbergen’ daarover: ‘Twee ënveertig (42) dagen ofte zes (6) volle weken én een procedure bij de Beroepsinstantie van de Vlaamse overheid heeft het mij gekost om een openbaar document te verkrijgen van de stad Geraardsbergen. Met name… doodgewone notulen. Notulen die bovendien in tal van steden en gemeenten gewoon op de website te vinden zijn. En gratis. Maar waarvoor je in Giesbaargen ook nog eens moet betalen ook…’

Foto: Google Earth

De omgevingsvergunning… van weigering tot toestemming.
Wat staat er over de aanvraag tot omgevingsvergunning voor KSV dan wel te lezen? In de echte notulen staat een uitgebreide motivatie te lezen waarom de omgevingsvergunning werd geweigerd. De dienst mobiliteit en de dienst integraal waterbeleid brachten een negatief advies uit. Er is zelfs geen MER-toets — die de milieueffecten van het project onderzoekt — ondernomen. ‘Niet nodig’, staat er in de notulen te lezen. Ook inzake mobiliteit en parkeren waren er met betrekking tot het project ernstige bedenkingen. Het is glashelder dat in de ‘Sjoemelnotulen’ het ganse project van KSV met de nodige argumenten werd afgekeurd, omdat het niet in orde was en er verschillende ernstige tekortkomingen waren. De algemene conclusie: ‘De aanvraag brengt de goede plaatselijke ordening in het gedrang.’  Het College weigerde dan ook de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Klacht bij de gouverneur
Nadien werd deze weigering uit de notulen geschrapt, waardoor de nummering van de agendapunten niet meer klopte. Daar werd een mouw aangepast. Het agendapunt van de aanvraag van KSV werd geschrapt maar er werd een extra agendapunt aan toegevoegd — ‘Samenroepen raadscommissie’ — waardoor het totale aantal agendapunten niet veranderde, maar de nummering deels niet meer klopte. Stephan Bourlau (Alternatief) merkte de anomalie op en ging op onderzoek uit. Vijf dagen later werd het College van Burgemeester en schepenen terug samengeroepen om een omgevingsvergunning aan KSV toe te kennen. Volgens Stephan Bourlau roept dit vragen en tal van bedenkingen op. Hij zal bij de gouverneur van de provincie klacht neerleggen.

Julien Borremans