overstroming Nederbrakel in 2010

Brakel doet niet mee aan riviercontract Reactie van schepen Peter Vanderstuyf (Ruimtelijke Ordening, Milieu, Landbouw, Huisvesting, Lokale Economie en Financiën )

 

Peter Vanderstuyf: “De gemeente Brakel is van oordeel dat wij al heel wat concrete maatregelen hebben genomen ter indijking van overstromingen. Zo werden er op Brakels grondgebied op verschillende plaatsen al overstromingsgebieden gerealiseerd, zoals: Opbrakel, twee in Nederbrakel, Michelbeke,… momenteel wordt onderhandeld met eigenaars om nog bijkomende overstromingsgebieden te kunnen realiseren. Daarnaast werd ook de Zwalm omgeleid ter hoogte van ons Industrieterrein ter vrijwaring van het centrum en werd in het verleden reeds een erosieplan uitgewerkt en daadwerkelijk uitgevoerd.
Inmiddels werden door de hogere overheid een aantal watergevoelige openruimtegebieden (WORG), aangeduid, maar ik heb zo de indruk dat dit weinig zoden aan de dijk brengt. Mijns inziens lijkt het beter om gemeenten, die de problematiek van de overstromingen op hun grondgebied, als geen ander begrijpen, meer bevoegdheden betreffende het aanduiden en beheren van WORG’s. Daartoe zou men moeten kunnen afwijken van het heilig huisje van het gewestplan en watergevoelige woongebieden moeten kunnen omwisselen met niet-woongebieden die beter zijn gesitueerd: niet watergevoelig, dichter bij de kern,… Bij deze omwisseling van bestemmingen zouden de verschillende eigenaars volledig moeten worden vergoed.
Jammer genoeg ontbreekt momenteel hiervoor de nodige instrumenten en dat is ook de reden waarom wij niet ingestapt zijn in het project. Als gemeente vrezen wij dat het weer zal blijven bij een aantal aanbevelingen en engagementen en dat er niets zal worden gerealiseerd, zoals wij al vaker hebben mogen vaststellen bij een aantal projecten van de hogere overheid in het verleden. Dit is des te jammer omdat wij hier een hele hoop energie moeten insteken: afvaardigen van ambtenaren en de bevoegde schepen, opvolgen, bijwonen en voorbereiden van vergaderingen,… om uiteindelijk geen concrete realisaties te zien. Daarom houden wij ons aan het Brakels actieplan en proberen wij bijkomende overstromingsgebieden aan te leggen.
Natuurlijk zullen wij de werkzaamheden van op afstand volgen en mochten er nuttige ideeën uit de bus komen, dan zullen wij niet nalaten om deze in overweging te nemen.”

Riviercontract voor stroomgebied van de Zwalmbeek werd ondertekend door Zottegem, Zwalm en Horebeke

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

X