Sinterklaas in Zottegem: aan het station, met een rondrit en op de Markt

Op zijn drukke rondreis door Vlaanderen komt Sinterklaas ook opnieuw naar Zottegem. Vroeger, gedurende meer dan 40 jaar, deed hij dit op uitnodiging van het Verbond van Dekenijen. Tot het college van burgemeester en schepenen drie jaar geleden besliste om, in het kader van het zgn. Masterplan Toerisme en Citymarketing van toenmalig schepen Kurt De Loor en ook ter vervanging van de Kerstparade die eerst met grote trom was aangekondigd maar die in het water viel, uit te pakken met een Sinterklaasparade van bovenlokaal niveau”. Daarvoor werd toen een beroep gedaan op het eventbureau Twice uit Roeselare tegen een kostprijs van meer dan 27.000 euro.

Twee jaar terug en ook verleden jaar werd het sinterklaasbezoek al minder groots opgevat (wel werd er daarbij nog samengewerkt met de externe vzw Creafant uit Oudenaarde, kostprijs zo’n 4.000 euro) en dit jaar wordt door het organiserende stedelijk Feestcomit é en stadsbestuur zelfs helemaal teruggekeerd naar het oorspronkelijke programma van dit kinderevenement. Maar daarom zullen de aanwezige kinderen er zeker niet minder pret aan beleven!

PROGRAMMA

Dat de kindervriend ditmaal op zaterdag 23 november in Zottegem zijn intrede zal doen, kon u in een vroeger NUUS-bericht al vernemen maar intussen konden wij nog meer informatie verzamelen over hoe dit zal verlopen, ondermeer over de route van de rondrit die hij zal maken. Zoals dus tot drie jaar geleden komt Sinterklaas nu opnieuw met de trein naar Zottegem. Zijn aankomst in het station (op perron 1) is voorzien om 13u35. Daar zal de Sint, in het gezelschap van een vijftal Zwarte Pieten, ongeveer een uur de tijd nemen om er op het perron (of in geval van slecht weer in de stationshal) alle kinderen persoonlijk te begroeten.

Volgens de offici ële reisdocumenten van de Sint( lees: de notulen van het schepencollege) zal hij daarna, omstreeks 14u45, plaatsnemen in een open wagen voor een rondrit door de volgende centrumstraten: Stationsplein, Stationsstraat, Markt, Hoogstraat (keerpunt Luchtbal), terug tot F. Bogaertstraat, A. Scheirisstraat, Heldenlaan (keerpunt rotonde), terug Heldenlaan en Markt. Onderweg zullen de Sint en zijn Zwarte Pieten die overigens beloofden ook snoepgoed en mandarijntjes mee te brengen, vooral oog hebben voor de allerkleinsten. Zowel bij zijn aankomst in het station als tijdens de rondrit zullen fanfaremuzikanten voor een aangepaste sfeer zorgen. Tegen 16 uur zal de wagen met de Sint aankomen aan het stadhuis op de Markt waar de kindervriend en zijn helpers tot slot van hun bezoek vanop het balkon nog een heuse ballenworp zullen houden. Het kostenplaatje voor de organisatie van deze Sinterklaasintrede is becijferd op 2.180 euro.