300 bomen geplant in vallei Gondebeek in Landskouter

Zaterdagnamiddag 23 november hebben vrijwilligers van Natuurpunt Oosterzele en de jongerenafdeling JNM 300 bomen geplant in Landskouter. Het natuurgebied noemt Gondebeek, naar de beek die doorheen het gebied stroomt.  

Natuurpunt Oosterzele

‘Momenteel zijn zo’n 6 ha eigendom van Natuurpunt Oosterzele . Het visiegebied is echter ruim 10 maal groter. Het grootste deel is aangeduid als “valleigebied”. Een deel van het visiegebied is aangeduid als habitatrichtlijngebied en/of VEN. Een groot deel van het visiegebied bestaat bovendien uit biologisch waardevolle percelen. Via gerichte aankopen willen we de komende jaren het natuurgebied gestaag laten groeien binnen dit visiegebied.Natuurgebied Gondebeek sluit in het noordoosten aan bij het boscomplex Aelmoeseneie dat in beheer is door het Agentschap voor Natuur en Bos en het Labo voor Bosbouw van de Universiteit Gent. Op deze manier wordt een groter natuurcomplex met grote natuur(belevings)waarde gevormd. Recent werd overleg gepleegd door de verschillende beheerders met o.a. de bedoeling om het gebied beter open te stellen voor recreatie.’