“We investeren in de sociale site en garanderen de hoogst mogelijke kwaliteit”

Schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjan (CD&V) reageert op de kritiek van gemeenteraadslid Kurt De Loor (SP.A) op het voornemen van de stad Zottegem om financi ële beleidsruimte te cre ëren door het ‘effici ëntie- en optimalisatie-maatregelen’ binnen het OCMW.

Lees meer over de kritiek van Kurt De Loor via deze link.

“Kurt moet eerst de cijfers analyseren vooraleer zo zwaar uit te halen”, aldus Peter Vansintjan. ” We investeren 1.8 miljoen in een nieuw huis van het kind , een vernieuwing van de lokalen van de sociale dienst, een uitbouw van een sociale kruidenier en het voorzien van mooie lokalen voor lichtpunt. Daarnaast zullen twee bijkomende maatschappelijk werkers worden aangeworven op onze cli ënten nog beter te kunnen begeleiden in hun re-integratie in de samenleving. Dit alles zal de sociale site alleen maar ten goede komen. Want alle diensten worden geïntegreerd op dezelfde plaat, met daarbij uitbreiding van de dienstverlening door nauwere samenwerking met Lichtpunt en door de uitbouw van de sociale kruidenier.”

“De effici ëntiewinst zit voornamelijk in een andere organisatie van de keuken waar we op een rationelere manier gaan werken. Op termijn zullen er 27 medewerkers zijn, in plaats van 33 zoals nu. Dit zal gebeuren zonder ontslagen. Gelijkaardige woon-zorgcentra werken zelfs met nog veel minder personeelsleden,   maar we opteren toch voor een grotere bezetting precies omdat we de kwaliteit van de maaltijden nog willen verhogen en de dienstverlening integraal willen behouden. Een andere belangrijke effici ëntiewinst vloeit voort uit de nieuwe openbare aanbesteding die we hebben gehouden met betrekking tot het leveren van voeding en dranken. De kwaliteit van de maaltijden zal nog verhogen en toch zullen we meer dan 100.000 euro minder moeten uitgeven gewoon door de concurrentie tussen verschillende leveranciers te laten spelen. Daar heeft men in het verleden veel geld laten liggen….”
“Wat de kwaliteit van de dienstverlening in het woonzorgcentrum betreft zal er op geen enkel moment ingeboet worden inzake de geleverde kwaliteit integendeel. Ook hier zijn geen ontslagen voorzien. De kwaliteit van de zorg blijft immers onze absolute prioriteit.  De prijzen van het woonzorgcentrum worden niet verhoogd, enkel geïndexeerd zoals in het verleden. Ik heb de indruk dat SP.A elke verandering als negatief ervaart . Voor hen was het voor 1/1/2019 immers beter … Ik kan met andere woorden niets goed doen en zou alles bij het oude moeten laten. Dat zou geen goed bestuur zijn. Effici ëntiewinsten die de kwaliteit van de dienstverlening niet raken moet je realiseren precies om die vrijgekomen middelen opnieuw te kunnen inzetten voor een kwalitatief sociaal beleid.”
“Conclusie: We investeren verder in de sociale site en garanderen verder de hoogst mogelijke kwaliteit. We boeken effici ëntiewinst door betere organisatie in de keuken en door de nieuwe aanbesteding van levering van voedsel en dranken.”