“Besparingen op kap van bewoners en personeel OCMW-rusthuis Egmont nu zwart op wit”

Gemeenteraadslid en voormalig OCMW-voorzitter Kurt De Loor (SP.A) is niet te spreken over het voornemen van de nieuwe Zottegemse bestuursploeg om financi ële beleidsruimte te cre ëren via ‘effici ëntie- en optimalisatie-maatregelen’ binnen het OCMW. Lees hierover meer via deze link.

“Ik ben blij dat de bevoegde schepen nu zelf zwart op wit te kennen geeft dat er deze legislatuur vooral zal bespaard worden op het OCMW en dit vooral in het rusthuis”, aldus Kurt De Loor. “Onze vaststellingen in die richting worden dus bevestigd door CD&V en N-VA, niettegenstaande dit twee weken geleden nog werd ontkend. Dit heeft dan ook zware gevolgen voor de kwaliteit van de zorg in ons woonzorgcentrum, op het welzijn van onze medewerkers en op de dienstverlening naar onze rusthuisbewoners toe. Dat je ervoor kiest om zwaar te besparen op de instelling (het OCMW) in de stad die vaak de laatste strohlam is voor gezinnen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen is tekenend. Dit is een kil en koud beleid van mensen met nul empathie. Een recordaantal mensen klopt aan bij het OCMW, net daarop besparen is nefast voor het welzijn van onze stad en haar inwoners. Elke keer als ik voorbij het OCMW kom ben ik nog fier hoe we de campus de voorbije jaren, samen met de medewerkers, uitgebouwd hebben: een nieuw woonzorgcentrum, een nieuw dagverzorgingscentrum en lokaal dienstencentrum, een sociaal huis met een uitgebreide dienstverlening, een fantastisch Huis van het Kind,… We hebben moeten trekken en sleuren, maar het is ons gelukt en we hebben de vorige legislaturen zwaar geïnvesteerd in ons zorgaanbod, ons OCMW en de sociale dienstverlening. En gelukkig maar. Je moet een kat een kat durven noemen, met dit stadsbestuur van N-VA en CD&V was dat nieuwe woonzorgcentrum, het dagverzorgingscentrum en het lokaal dienstencentrum er nooit gekomen.”

Twee weken geleden liet schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjan (CD&V), in die hoedanigheid bevoegd voor het OCMW, weten dat de maatregelen in functie van ‘effici ëntie en optimalisatie’ zich situeren in het luik ‘personeel en werking’ van de keuken in het woonzorgcentrum, en dus niet in het luik ‘zorg’ Lees zijn volledige reactie via deze link.