©Sophie Richez - Jeugdhuis De Kuip

Minister Bart Somers prijst Ninove “Ninove moet de voorbeeldstad van de Denderstreek worden op gebied van veiligheid”

Meer buurtwerkers en wijkagenten, stadsmariniers en opwaarderen van gemeenschapswachten

In het Vlaamse regeerakkoord is vanaf 2020 een bijkomende financiering opgenomen voor Ninove om de uitdagingen die voortvloeien uit de grootstedelijke problematieken van het nabije Brussel beter aan te kunnen pakken. Het gaat jaarlijks om één miljoen euro extra. Minister Somers wou graag ter plekke komen zien hoe die extra financiering zal besteed worden, en zakte daarom voor een werkbezoek af naar Ninove. Hij kreeg er een toelichting over het jeugdopbouwwerk van LEJO (opvang van kwetsbare jongeren) en een situatieschets van Ninove, met een overzicht van de ambities voor de aanwending van de middelen inzake snelle urbaniseringstendens en grootstedelijke uitdagingen.

©Sophie Richez – Minister Bart Somers en burgemeester Tania De Jonge

In het meerjarenplan voor 2020 — 2025 heeft de stad Ninove veel aandacht voor de aanpak van stedelijke problematieken. Ninove gaat de komende jaren voor een combinatie van veiligheid, het versterken van de lokale gemeenschappen en een versterkt sociaal, welzijns- en armoedebeleid. Het kader van de lokale politie wordt uitgebreid, met de focus op de versterking van het informatiekruispunt en meer agenten in de wijk die dicht bij de mensen staan. Stadsmariniers en buurtopbouwwerkers zullen worden ingezet in de meest kwetsbare wijken. Zij zullen nauw samenwerken om de samenlevingsproblemen aan te pakken, de sociale cohesie te vergroten en mensen toe te leiden naar de meest geschikte dienst- en hulpverlening. Ninove zal ook hard inzetten op de aanpak van armoede en kinderarmoede, waarbij de stad mensen sterker wil maken door een sterk en gericht huisvestingsbeleid, huiswerkbegeleiding voor kinderen in (kans)armoede en een actieve begeleiding naar tewerkstelling.

©Sophie Richez – Minister Bart Somers en burgemeester Tania De Jonge
X