Boer Patrick Mertens: ‘De toekomst van de landbouw is heel erg onzeker…’

Over het harde maar mooie boerenleven.


De initiatiefnemers…


Geraardsbergen. Woensdag 18 december is er in het Arjaantheater een filmvoorstelling over het harde boerenleven in Vlaanderen: ‘Hoeveel hebben we verdiend vandaag?’ Het is een documentaire over het leven van een zestal Oost-Vlaamse boeren, met voor- en tegenspoed. De film is een productie van Victoria Deluxe. ‘Daarmee wordt een fundamentele bijdrage geleverd aan de beeldvorming over de staat van de landbouw in Vlaanderen.’ Om ons een beter beeld van het boerenleven te geven, werden we op het historisch hoevedomein Steenborre van boer Patrick Mertens uitgenodigd, om eens een kijkje achter de schermen te nemen.

Een film over het harde boerenleven…
Woensdag 18 december gaat er in het Arjaantheater te Geraardsbergen een opmerkelijke filmvoorstelling over het harde boerenleven in Vlaanderen door. ‘Hoeveel hebben we verdiend vandaag?’ De film is een productie van Victoria Deluxe en de voorstelling is een organisatie van het lokaal bestuur, de landbouwraad en -commissie.
Filmmaker Brecht Vanhoenacker volgde anderhalf jaar lang werk en leven van zes Oost-Vlaamse landbouwfamilies met elk hun eigen bedrijf. De boeren vertellen over de tegenslagen, de moeilijkheden en de uitdagingen waar zij elke dag mee geconfronteerd worden. Ze leggen ook uit waarom ze met hart en ziel voor het harde buitenleven hebben gekozen.

De film werd gemaakt in samenwerking met het Algemeen Boerensyndicaat, de Boerenbond, Boeren op een Kruispunt & Landelijke Gilden.

Hof te Steenborre, een historisch hoevedomein
gelegen in de Hazendans te Geraardsbergen.

Hof te Steenborre
Om ons een beter beeld van het boerenleven te geven, worden we verwacht op het Hof te Steenborre, een historisch hoevedomein gelegen in de Hazendans te Geraardsbergen. We worden opgewacht door boer Patrick Mertens, schepen van Landbouw V éronique Fontaine, de leden van de landbouwraad en -commissie. Schepen Fontaine: ‘De provincie Oost-Vlaanderen heeft het initiatief genomen om het ware leven van de boeren eens in beeld te brengen. Met voor- en tegenslagen. In de film volgen we zes Oost-Vlaamse boerenfamilies die ons aan de tafel ontvangen en ons laten kennismaken met het boerenleven.’

Leonce Nachtergaele: ‘De film gaat niet alleen over het wel en wee van het boerenleven, maar ook hoe moeilijk het is om een landbouwbedrijf te runnen.’

‘Onze reputatie zit niet echt lekker.’
Patrick Mertens runt in Hazendans — samen met zijn vrouw en drie kinderen — een gemengd landbouwbedrijf. Hij huisvest er 199 koeien, waarvan 100 melkkoeien. Patrick Mertens onderkent het belang van de film: ‘De film brengt vooral de veerkracht in beeld die uitgaat van landbouw in Vlaanderen. Dagelijks worden we met verschillende uitdagingen geconfronteerd. In eerste instantie zijn we afhankelijk van de markt en de prijzen durven nogal eens te fluctueren. Daarnaast zijn er de regel- en wetgeving die zorgen voor de nodig hoofdbrekers. Het zesde mestactieplan van de Vlaamse regering baart ons soms toch wel zorgen omdat ze de uitscheidingsnormen beperken. Dan is er nog het Globaal Landbouwbeleid, dat vanuit Europa wordt gestuurd. Op welke financi ële tussenkomsten kunnen we nog rekenen? De ‘vergroening’ van de landbouw staat hoog op de agenda. We moeten goed uitkijken met welke chemische producten we onze gewassen besproeien. Ook moeten we de erosie bestrijden…’

Volgens boer Mertens zit de reputatie van de landbouw in Vlaanderen niet echt lekker. ‘In de media wordt meestal de strontkar in beeld gebracht, om duidelijk te maken dat boeren vervuilers zijn. Dat beeld is uiteraard heel éénzijdig.’ Over de vraag wat de toekomst brengt, klinkt de boodschap heel duidelijk: ‘De toekomst van de landbouw is heel erg onzeker…’

Praktisch:
De filmvoorstelling van ‘Hoeveel hebben we verdiend vandaag?’ gaat door op woensdag 18 december om 20.00 u. in het Arjaantheater te Geraardsbergen. De inkom kost 5 euro.

Julien Borremans