Actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ dwingt spreekrecht af voor de gemeenteraad en vraagt een ‘burgerkwartiertje’.


Geraardsbergen. Het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ dwingt spreekrecht voor de gemeenteraad van dinsdag 3 maart af. Het actiecomit é zal van de gelegenheid gebruik maken om de open dok in al zijn glorie te laten herrijzen en tevens een lans breken voor het behoud van ‘het DNA van de Oudenbergstad’. Tevens vraagt het actiecomit é om voor de burger een spreekkwartiertje tijdens de gemeenteraad te reserveren.

Het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ dwingt voor de gemeenteraad van dinsdag 3 maart spreekrecht af. ‘Op dinsdag 3 maart zal het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ Via een Open Brief was spreekrecht tijdens een gemeenteraadszitting gevraagd. Dinsdag 28 januari stond dit spreekrecht op de dagorde van de gemeenteraadszitting. Al meer dan een jaar wordt er gepalaverd over het burgerkwartiertje maar tot nu toe is dit nog steeds niets effectief voorzien, vandaar dat het actiecomit é zich baseerde op het oude reglement, nog steeds in voege, meer bepaald art. 39 en 40 van hoofdstuk 10 van het huishoudelijk reglement.’

Het actiecomit é zal het niet enkel over ‘den dok’ hebben, maar zal ook vragen om tijdens de gemeenteraad een ‘burgerkwartiertje’ te reserveren. ‘Het zal dan niet enkel gaan over den dok maar ook over het spreekrecht zelf, nu reeds toegekend maar waar zonder verwijl een nieuwe reglementaire verankering, als burgerkwartier of -halfuurtje dient te gebeuren.’

Julien Borremans