bundeling detailhandel Lierde

Lierde ontvangt 10.000 EUR van provinciebestuur Oost-Vlaanderen ter ondersteuning van de lokale detailhandel.

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen keurde voor in totaal 140 000 EUR aan subsidies goed om de lokale detailhandel binnen de provincie te ondersteunen.

“Lokale detailhandelaars, liefst nog in de kern van de gemeente, zorgen voor vitaliteit en activiteit. Daarom is het zo belangrijk dat we de lokale handelaar ondersteunen op diverse manieren, onder meer met subsidies.” zegt gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V), bevoegd voor middenstand.

De gemeente Lierde ontvangt 10 000 EUR voor een drieledige campagne. Vooreerst zal ze een netwerk-event organiseren voor alle lokale handelaars en ondernemers. Er wordt daarnaast een handelsgids uitgewerkt met alle contacten erin van deze handelaars. En tenslotte staat een handelsbeurs in de steigers waar winkeliers en bevolking elkaar kunnen ontmoeten om zo het aanbod in Lierde beter te leren kennen.