5.000 euro voor vzw Zottegem Winkelcentrum

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen keurde voor in totaal 140.000 euro aan subsidies goed om de lokale detailhandel te ondersteunen. “Lokale detailhandelaars, liefst nog in de kern van de gemeente, zorgen voor vitaliteit en activiteit”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V), bevoegd voor middenstand.

“Daarom is het zo belangrijk dat we de lokale handelaar ondersteunen op diverse manieren, onder meer met subsidies.” De vzw Zottegem Winkelcentrum ontvangt een bedrag van 5.000 euro voor het cre ëren van een lifestylemagazine. Met dat magazine willen de handelaars van het winkelcentrum inspirerende idee ën aan nieuwe doelgroepen bieden, willen ze beter samenwerken om de stadskern te laten bruisen en willen ze nieuwe collega-handelszaken een boost geven.