“Diftar-systeem zorgt voor lagere afvalfactuur en minder restfractie”

Volgens burgemeester Johan Van Durme heeft het Diftarsysteem in Oosterzele gezorgd voor een lagere afvalfactuur en minder restafval per persoon. Er zijn financi ële toelages voor mensen die door omstandigheden meer restfractie hebben.

De stad Zottegem heeft zich principieel akkoord verklaard met het diftarsysteem voor GFT- en restafval waarbij wordt betaald per gewicht. “We willen hiermee inzetten op een stevige daling van het afval”, zei schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V) Ook onze CO2-uitstoot zal dalen, want we moeten minder verbranden en er zijn minder ophalingen nodig doordat de containers de inhoud hebben van drie zakken.”

Het is de bedoeling om het systeem in te voeren in het eerste kwartaal van 2021. In Oosterzele bestaat het systeem al langer en laat burgemeester Johan Van Durme weten dat door de restfractie per gewicht betalend te maken, sorterende inwoners beloond worden met een lagere afvalfactuur. Uit cijfers van ILva blijkt bovendien dat sinds het invoeren van dit Diftar-systeem sinds 1 januari 2018 de hoeveelheid restafval per persoon gevoelig gedaald is.

In Oosterzele werd de invoering van het systeem gekoppeld aan een financi ële toelage voor twee doelgroepen die door omstandigheden meer restfractie hebben:

  • Personen met incontinentie of stomapati ënten kunnen de toelage en een bijkomende restfractiecontainer aanvragen via een aanvraagformulier. De behandelend geneesheer moet het formulier invullen en bekrachtigen. De aanvraag is drie jaar geldig. Wie in aanmerking komt, kan een toelage van 75 euro per jaar aanvragen.
  • Ook gezinnen met kinderen hebben een zwaardere restfractie. De babytoelage bedraagt 25 euro per jaar (per kind tot de leeftijd van 2 jaar). Het gezin ontvangt deze toelage automatisch (er hoeft geen aanvraag te gebeuren) en maximaal twee keer. De rechthebbenden worden tweemaal per jaar betaald, op basis van de gegevens van 30 juni en van 31 december. Bij beide uitbetalingen wordt het bedrag van de toelage door ILVA overgeschreven op de afvalrekening.