©Sophie Richez - Veerle Cosyns schepen voor sociale zaken

Stad Ninove biedt taalcursus op sociale werkplekken aan

Positief voor werkgever én werknemer

Zo snel en zo veel mogelijk mensen aan het werk krijgen, is een belangrijke insteek in het nieuwe meerjarenplan van de stad Ninove. In de praktijk blijkt het echter niet zo evident te zijn om mensen met een taalachterstand blijvend aan het werk te houden. De stad Ninove gaat personen met een taalachterstand die sociale tewerkstelling via het OCMW doen, effectief ondersteunen met taalcursussen op de werkplek. Ze verlengt daarom na een positieve evaluatie de samenwerking met de VZW VOKANS.

Veerle Cosyns, schepen voor sociale zaken (Samen): “In onze stad kunnen anderstaligen Nederlandse lessen volgen via het gewone taalonderwijs voor volwassenen (zoals bij Leerpunt of Groeipunt). Voor de sociale tewerkstelling via het OCMW, de vroegere artikel 60-tewerkstelling, bieden we nu een extra kanaal aan: een taalcursus op de werkvloer.”

Positief voor werknemer én werkgever

“Door het aanleren van het specifieke vakjargon zien we voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever. Wie deze specifieke taallessen krijgt, geeft aan dat ze sneller en doelgerichter het Nederlands aanleren. Ook de werkgevers zijn positief omdat de werknemer niet alleen sneller de taal en de specifieke vakinstructies begrijpt, maar ook omdat ze sneller de bedrijfscultuur leren kennen.”

Door de taalondersteuning willen we meer OCMW-cli ënten laten doorstromen naar vast werk. Na een jaar tot twee jaar zit de sociale tewerkstelling er immers op. Met deze taalcursus in de hand hebben ze een troef extra op de arbeidsmarkt en verhogen we de kansen op een vaste tewerkstelling. We weten trouwens dat een vaste job de kans op armoede aanzienlijk verlaagt maar een job geeft mensen ook voldoening en houvast.