Bib Scheldewindeke toont waardering

Bedankt, vrijwilligers

Uit erkentelijkheid voor bewezen diensten werden vrijwilligers door het gemeentebestuur en de Raad van Bestuur van de bib uitgenodigd voor een bedankingsmoment in Bib Scheldewindeke. De vrijwilligers werden door voorzitter Peter Willems en schepen van cultuur Marleen Verdonck terecht in de schijnwerpers geplaatst. Ze brachten een mooi eerbetoon. Er klonk een dikke bedankt voor hun onbaatzuchtige inzet, ze toonden een grote waardering.
Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers kon Bib Scheldewindeke een aantal projecten verwezenlijken. De bib had een mooie attentie, de vrijwilligers ontvingen een waardevolle boekenbon. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)
Voorzitter Raad van Bestuur Peter Willems trok het heel aangenaam avondje op gang. ‘Vrijwilligers zijn broodnodig, dank en waardering voor uw inzet, we brengen hier ook een eerbetoon aan Dirk Haenebalcke, die vorig jaar op 70 — jarige leeftijd overleed. Hij had een groot hart voor onze bib, We missen hem’, speechte Peter Willems.
Schepen Marleen Verdonck: ‘De bib is vandaag meer dan enkel collectie. Weg is het beeld van enkel maar rekken vol boeken. Je kan er nu terecht voor educatie, creatie, ontmoeting, inspiratie,…De achterliggende gedachte is dat elke mens naast zijn werk en zijn thuisomgeving nog een ‘derde plek’ nodig heeft. Sommigen vinden dit niet alleen individueel hartenwaardig, maar ook maatschappelijk relevant. Het draagt bij tot een warm gevoel in de samenleving’, zo stak schepen Marleen Verdonck haar schitterende speech van wal. ‘Voorwaarden die door de bib vrij goed ingevuld worden: laagdrempelig, gratis, uitnodigend en comfortabel, makkelijk bereikbaar, een ontmoetingsfunctie. In die zin is onze bib voor een aantal Oosterzelenaars een derde plek: ze komen boeken, dvd’s ontlenen, kranten en tijdschriften lezen, studenten komen er studeren, een aantal mensen gebruiken de bib als werkplek, de computers,…Je kan in de bib workshop, cursussen, lezingen, opening bib-week en toeristisch seizoen,…volgen. Er is ook een zitdag voor invullen personenbelasting.   Elk jaar werken steeds meer verenigingen samen met de bibliotheek. De tuin achter de bib zal heraangelegd en verfraaid worden, een ontmoetingsplek. De vier belangrijke opdrachten voor de bib: ‘meeting place’, ‘learning place’, ‘inspiration place’, ‘makersplace’. Voor de ‘makersplace’ start onze bib met een Fablab’, speechte een fel op dreef zijnde schepen Verdonck. ‘Het bib-team en de vrijwilligers zorgen er voor dat mensen zich goed voelen in de bib, ze vinden het aangenaam en blijven steeds langer. De koffie en frisdrank zijn belangrijk, maar het allerbelangrijkste is de vriendelijke ontvangst. Jullie vrijwilligers spelen een belangrijke rol. We kunnen niet genoeg onderstrepen dat wij jullie dankbaar zijn. Zonder jullie medewerking zouden sommige opdrachten misschien gewoon niet haalbaar zijn’, besloot schepen Marleen Verdonck die in haar speech
een ronduit fragment (een po ëtische handreiking) citeerde uit het boek ‘Voor wie woorden zoekt’ van Kris Gelaude.     Reporter 17