Plataan Heldenlaan geveld

Een van de platanen langs de Heldenlaan werd deze week geveld.

In het vooruitzicht van de aangekondigde renovatie van de Heldenlaan (in 2023) werden alle knotplatanen er onderworpen aan een visuele controle en tomografisch onderzoek. Op één na werden ze allen in goede staat bevonden. Het ging om de plataan ter hoogte van huisnummer 19. Na het tomografische onderzoek en een boomveiligheidscontrole was er twijfel over de structurele integriteit van de stam en was het daarom aangeraden de boom preventief te vellen en te vervangen. De dubbele rij knotplatanen die oorspronkelijk bijna 100 jaar geleden werd aangeplant na de onthulling van het oorlogsmonument in 1921, is door het Agentschap Onroerend Erfgoed erkend als beschermd dorpsgezicht.