‘Vormt de splitsing van de gezondheidszorg een gezamenlijk agendapunt voor de N-VA & de CD&V voor de federale regerindsonderhandelingen?’

Elke Sleurs op de N-VA- nieuwjaarsreceptie: 'We gaan voor het confederalisme.'


Geraardsbergen. De nieuwjaarsreceptie van de N-VA Geraardsbergen stond helemaal in het teken van het confederalisme. Niet Assita Kanko – Europees parlementslid voor de N-VA – maar Elke Sleurs – staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Fraudebestrijding en Wetenschapsbeleid in de regring Michel I – voerde op de nieuwjaarsreceptie in Villa Wilson het woord. Elke Sleurs onderstreepte heel duidelijk dat het confederalisme de drijfveer vormt van de N-VA voor de regeringsonderhandelingen en dat op de communautaire agenda splitsing van delen van de sociale zekerheid bovenaan prijkt.

De centrale gast op de nieuwjaarsreceptie van de N-VA Geraardsbergen was Elke Sleurs – in 2019 gekozen voor het Vlaams parlement, fractieleider voor de N-VA in de Gentse gemeenteraad en gewezen staatssecretaris onder Michel I – de centrale gast. Ze onderstreepte dat voor haar partij het confederalisme voor de regeringsonderhandelingen hoog op de agenda staat. Voor Elke Sleurs is het niet onmogelijk dat bepaalde delen van de sociale zekerheid worden gesplitst. Een lid van de partijraad gaf in een gesprek aan dat zowel voor de CD&V als voor de N-VA een breekpunt vormt. Deze uitspraak wou Elke Sleurs na afloop van de receptie niet met zoveel woorden bevestigen.

Elke Sleurs verwierp ook de kritiek alsof haar partij gesloten, dogmatisch en aan navelstaarderij zou doen. ‘De N-VA is en blijft een democratische partij met een open blik naar Europa, gericht op constructieve samenwerking.’ Op de receptie waren een vijftigtal sympathisanten en leden aanwezig.

Julien Borremans