Niet door Ciara maar ook bomen weg in Bevegem, Velzeke en het Egmontpark

In een vorig NUUSartikel hebben wij bericht over het tomografisch onderzoek waaraan alle platanen in de Heldenlaan onderworpen werden in het vooruitzicht van de geplande renovatie van deze centrumstraat (in 2023). Als gevolg daarvan werd vorige week één boom (rechtover huisnummer 19) preventief geveld omdat er twijfel was over de structurele integriteit van die plataan.

In dit verband kunnen wij ook nog vermelden dat er onlangs eveneens in het Egmontpark een gelijkaardig tomografisch onderzoek en een boomveiligheidscontrole werden uitgevoerd. Hierbij bleek dat vier bomen zich in slechte staat bevonden en bijgevolg werd geadviseerd om deze te verwijderen. Dit gebeurde een drietal weken geleden met een levensboom en een geoorde wilg (omwille van grote scheefstand en gedeeltelijke ontworteling), een Italiaanse populier (uitgebreide zwamaantasting en risico op windworp) en een kerspruim (gevaar voor zware takbreuk).

Verder heeft het stadsbestuur aan zichzelf ook nog de nodige vergunning afgeleverd voor het vellen van vijf Japanse sierkerselaars in de Dr. Van Wymerschlaan in Bevegem, wegens zwammen aan de wortelvoet en geringe bladbezetting. Hetzelfde lot is vier abelen op het terrein van Chiro Velzeke in de Lippenhovestraat beschoren omdat de staat waarin deze bomen zich bevinden, te gevaarlijk is voor spelende kinderen.

(N.v.d.r.: Mogelijk krijgt u dit artikel ook te lezen in een volgend nummer van Infokrant Egmont vermits de uitgever van dat magazinetje geregeld NUUSberichten plagieert.)