Werken N8-N415

Aanpassing fietsoversteek op kruispunt N8 en N415 In Brakel

Straks staat het verkeer in Brakel gewoon stil - Zijn deze werken wel een noodzaak? Er zijn veel andere prioriteiten!

 

Vandaag is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met aanpassingen op het kruispunt van twee gewestwegen nl. de N8 ( Oudenaarde -Ninove) en de N415 (Brakel -Zwalm)

Wat houden de werken in?
Met één dag vertraging is de aannemer gestart met aanpassingen aan het kruispunt van de Oudenaardsestraat (N8) met de Gentsestraat (N415) in Brakel. De aannemer zal ter hoogte van de fietsoversteken twee middeneilanden aanleggen en aansluitend de markeringen aanpassen. Na de werken kunnen de fietsers veiliger oversteken in twee keer. De werken duren twee weken en zijn weersafhankelijk.
Op de eerste dag waren er al wachttijden tot een kwartier om deze werf te passeren.

Verkeerssituatie
Sylvie Syryn : communicatieverantwoordelijke Wegen en Verkeer: “Alle verkeer kan passeren langs de werfzone. Er wordt gewerkt met tijdelijke verkeerslichten. De voorsorteerstrook op de N415 zelf blijft behouden. Op de N8 wordt de invoegstrook (de middelste strook) omgezet in een zone voor veilig oversteken.”
Kleine ingrepen
Sylvie Syryn: “Op de Provinciale commissie verkeersveiligheid komen kleine ingrepen voor die de verkeersveiligheid verhogen. In de PCV zetelen de betrokken gemeente (hier Brakel), VIAS politie en uiteraard een afvaardiging van het Agentschap wegen en Verkeer en Mobiliteit en Openbare werken (AWV/MOW).”
Fietsersbond Brakel kwam tussen

“ Dat is inderdaad een van de kruispunten waar de Fietsersbond aanpassingen gevraagd heeft. Vooral voor de fietsers komende vanuit Hauwstraat en Zegelsem die richting centrum Nederbrakel willen via Oorloge en Kouterstraat ontbrak een oversteek in twee keer. Op dit kruispunt lag een overbodige invoegstrook op de N8 voor wagens die vanuit Elst links richting Kleiberg reden. Beter kon deze ruimte gebruikt worden voor een beveiligde oversteek.”

Kritische bedenkingen
Het lijkt er meer en meer op dat besturen gewoon naast mekaar zitten te werken in dit land. De versnipperingen van bevoegdheden werkt de duidelijkheid en effici ëntie niet in de hand.
Brakel is bvb vragende partij om iets te doen aan het kruispunt Rondweg — Geraardsbergsestraat. De hogere overheid weigert. Hoe lang is men al vragende partij om iets te doen aan de Kleiberg — zie foto van bijna 20 jaar geleden. Er is nog niets gebeurd.
In Zwalm is men jaren vragende partij om iets te doen aan het kruispunt ’t Hoofd (Hundelgem). Men doet niks.
Infrabel ging midden december een overweg sluiten in Zwalm. Hierdoor dienden fietsers kilometers extra rond te rijden zonder alternatief. Gelukkig schreef NUUS erover en is vandaag de dag na toenemend protest de overweg nog steeds open.
Eilandje
Een eilandje in het midden van de weg leggen gaat soelaas brengen. Ik hoop ten stelligste dat de komende weken zich niemand met zijn wagen verongelukt op dit eilandje.
Dergelijke invoegstroken bestaan wel maar deze aan de Ooievaar was slecht aangeduid.
We gaan ongetwijfeld de files in de spits zien toenemen aan dit kruispunt.
Fietsers nemen andere weg
Ondertussen rijden de meeste fietsers niet langs de Kleiberg uit veilgheidsoverwegingen.   Fietsers die uit de richting Zwalm komen rijden voor het kruispunt linksaf en vervolgen hun weg via de Twaalfbunder en Oorloge. (Was er geen politieke fractie in Brakel die in haar programma liet zetten dat Oorloge een fietsstraat diende te worden — Open Vld)
Fietsers die uit de richting Zegelsem komen en naar Elst afslaan doen dit niet op deze oversteekplaats maar rijden ter hoogte van de voormalige caf é Carrera linksaf om zo op de N415 te komen. Voor fietsers die uit de Hauwstraat komen wordt het veiliger. Niettemin is in deze zone die men moet oversteken een snelheidslimiet van 50km/u van kracht zodat men kan stellen dat er hier niet te snel wordt gereden. Veel fietsers die met een racefiets uit de Hauwstraat komen nemen zelfs de oversteekplaats niet en rijden via de voorsorteerstrook de N415 op want anders kost dit te veel tijd met hun klikpedalen.
Dringendere maatregelen
In het centrum van Zegelsem is de snelheidslimiet 70km/u op de N8. Hier dienen schoolgaande kinderen de N8 over te steken zowel aan de Teirlinckstraat als de Ursmarusstraat en hier is er geen enkele bescherming voorzien. Is dit dan logisch te noemen? Moet er hier geen actie ondernomen worden? Ik denk toch niet dat ouders hun kinderen langs de N8 waar er geen fietspad is de weg gaan opsturen. We kunnen één conclusie uitspreken dat de fietsinfrastructuur maar ook het wegennet in onze streek zeer ondermaats is en blijft. Er is nog heel wat werk aan de winkel voor Wegen en Verkeer.