‘Het parkeerbeleid mist ambitie om van Geraardsbergen een bruisende en bloeiende stad te maken.’


Geraardsbergen. Een jaar geleden werd het nieuwe parkeerbeleid over Geraardsbergen uitgerold. Volgens Luc Swartebroeckx van Weerbaar Geraardsbergen is er van een integraal en een gecoördineerde aanpak met de spelers op het veld niets in huis gekomen. ‘Het beleid valt niet te ruimen met de ambitie om van Geraardsbergen een bruisende en bloeiende stad te maken.’

Een jaar geleden werd het nieuwe parkeerbeleid van Geraardsbergen uitgerold. Luc Swartebroeckx: ‘Tijd dus voor een evaluatie. Een beleid veronderstelt een samenhangende actieplan met doelen, middelen en een tijdspanne om de beoogde doelstellingen te verwezenlijken. In die zin kan men hier nauwelijks spreken van een parkeerbeleid. Veel meer dan het plaatsen van klantonvriendelijke parkeermeters en het her en der scheppen van Shop & Go parkeerplaatsen is het niet geworden.’

Volgens de voorman van Weerbaar Geraardsbergen is er van een integrale en gecoördineerde aanpak met de andere spelers en belanghebbenden in de mobiliteit helemaal niets van in huis gekomen. Integendeel! ‘Het partnership tussen de NMBS, De Lijn en de Stad Geraardsbergen voor de bouw van een parkeertoren aan het station is op de lange baan geschoven en de NMBS gaat haar parkings eenzijdig betalend maken… En dan die tarieven. De auto in weer en wind op straat parkeren kost in Geraardsbergen 15% meer dan in een commerci ële, overdekte en beveiligde parking voorzien van alle comfort. Drie uur parkeren kost hier 4€ tegen 3,50€ in de Interparking van Ninove… en dan maken die priv éparkings nog winst ook.’

Volgens Weerbaar Geraardsbergen passen deze tarieven misschien in een beleid dat de auto wenst te weren uit het stadscentrum maar vallen ze niet te rijmen met een beleid dat van Geraardsbergen een bruisende en bloeiende stad wil maken. ‘Hier ook is het gebrek aan integrale en samenhangende visie ronduit schrijnend.’

Julien Borremans