vlag Open VLD

Open VLD Lierde wil de inwoners meer betrekken bij het gemeentebeleid.

“Burgers moeten de kans krijgen meer medezeggenschap te bekomen over wat er gebeurt in onze gemeente.” aldus Melissa Dooms.

Naar aanleiding van het vorige artikel in NUUS ( burgerparticipatie en inspraak te Lierde ) over het “Participatie- en inspraakreglement” dat op de gemeenteraad van maandag 24 februari 2020 werd behandeld geeft Open VLD fractieleider Melissa Dooms de nodige toelichting.

Fractieleider Open VLD Lierde.  “In het nieuwe lokaal decreet krijgen gemeenten en steden veel meer vrijheid om burgers te betrekken bij het beleid. We zien dat nabijgelegen gemeenten hier voluit gebruik van maken en hun burgers meer inspraak geven. Zo organiseren sommige gemeenten een vragenuurtje voor gemeenteraad of voeren ze een burgerbudget in. Hiermee kunnen inwoners dan zelf een project voorstellen en uitvoeren met steun van de gemeente. Wij hebben deze voorstellen gebracht tijdens de gemeenteraad, maar VoorLierde en de Derde Partij hebben hier geen oor naar. Wij betreuren dat Lierde hierin geen actieve rol opneemt.” aldus Melissa Dooms.

Hoewel het reglement inspraak- en bewonersvergaderingen voorziet, vreest Open VLD dat de burgers amper inspraak kunnen krijgen bij de grote projecten die in de gemeente zullen uitgevoerd worden.

“Wij vinden het vanzelfsprekend dat de burgers geïnformeerd én gehoord worden bij grote projecten die gebeuren in de gemeente. Het gemeentebestuur gaf de inwoners geen inspraak bij de vorming van het nieuwe bestuursakkoord en het is nog afwachten of er een inspraak -en infomoment komt over de nieuwe gemeentelijke feestzaal in Sint-Maria Lierde.   Dat het gemeentebestuur hier niet aan voldoet, vinden we bijzonder jammer. Hoewel het niet onze taak is als oppositie, hebben we zelf een infomoment georganiseerd, voorafgaand aan onze nieuwjaarsreceptie. Voor ons is het een noodzaak de inwoners een beeld te geven wat er op til staat en hen mee te laten denken over het beleid dat de gemeente wil voeren. Wij zullen hier gedurende deze legislatuur dan ook sterk op toezien.” voegde Melissa Dooms er nog aan toe.