Forza Ninove wil stedelijk Corona-fonds voor getroffen zelfstandigen, burgers en verenigingen

Het Corona-virus slaat keihard toe, zowel op medisch als op economisch vlak.   Forza Ninove roept in eerste instantie de Ninovieters op om zo accuraat mogelijk de opgelegde preventieve maatregelen na te leven. Als we de situatie in het buitenland aanschouwen is het duidelijk dat op het vlak van de volksgezondheid het ergste nog moet komen.

Het staat nu al vast dat naast de grote gevolgen voor de volksgezondheid, deze Corona-crisis ook een economisch bloedbad zal aanrichten bij vele zelfstandigen, ondernemers, verenigingen en burgers in het algemeen. Iedereen wordt getroffen: de man in de straat, de handelaars, de toeleveranciers, de culturele sector, de kinderen die hun sport niet meer mogen beoefenen, de ouderen, het zorgpersoneel…

We moeten erkennen dat dit voor velen emotioneel en financieel en heel moeilijke periode wordt.

Extra miljoenen van Vlaamse Regering investeren in mensen in plaats van in prestigeprojecten

Door de hoge score van Forza Ninove in de Denderstreek (en de vrees voor een absolute meerderheid in 2024) kreeg o.a. Ninove vanwege de Vlaamse Regering extra miljoenen toegestopt. Forza Ninove is van mening dat een belangrijk deel van dat geld moet aangewend worden om de financi ële zorgen die vele burgers en zelfstandigen te wachten staan in de mate van het mogelijk te verzachten en te compenseren.  Er moet nu prioritair geïnvesteerd worden in mensen in plaats van in prestigeprojecten.

Daarom stelt Forza Ninove een aantal maatregelen voor om zowel de getroffen ondernemingen en zelfstandigen, maar ook de getroffen burgers   te ondersteunen.

Hierna vindt u de voorstellen voor de verschillende doelgroepen:

Handelaars /horeca

 • de oprichting van een noodfonds voor de zelfstandigen die hinder ondervinden, en door het coronavirus te kampen hebben met zware inkomstenverliezen (vooral in de horeca en de detailhandel);
 • het uitbetalen van een lokale hinderpremie   voor handelaars die hun zaak niet mogen openen (net zoals er momenteel al een hinderpremie wordt uitbetaald bij hinder door openbare werken);
 • een vrijstelling van de belasting op het leuren voor de getroffen handelaars;
 • het afschaffen van de solidariteitsbijdrage;
 • het opschorten van de inning van de gemeentelijke heffing voor 2020:.
 • het vrijstellen van de heffing op het exploiteren van een taxidienst en de heffing op het verhuren van voertuigen met bestuurder, aangezien ook de taxibedrijven zwaar getroffen worden door geannuleerde luchthavenritten;
 • een tegemoetkoming voor wie tijdelijk voorziet in aan-huis-leveringen.

Verenigingen

 • de oprichting van een noodfonds voor de verenigingen die hinder ondervinden, en door het coronavirus te kampen hebben met zware inkomstenverliezen. Hier denken we aan de talrijke voetbal- en sportclubs die hun deuren moeten sluiten en bijgevolg geen inkomsten hebben uit hun kantine, en tijdelijk geen evenementen kunnen organiseren.

Burgers

 • de terugbetaling van reeds gedane kosten buitenschoolse kinderopvang:
 • de terugbetaling van reeds gedane kosten van sportkampen die zullen worden geannuleerd:
 • een hinderpremie voor zelfstandige   kinderopvanginitiatieven die hun inkomsten zien dalen omwille van het aantal kindjes dat niet aanwezig kan zijn in de opvang.

Forza Ninove roept alle Ninoofse politieke partijen op om de handen in elkaar te slaan zodat we de gevolgen van deze Corona-crisis voor de Ninovieters zoveel mogelijk kunnen beperken en compenseren.