N-VA Zottegem vraagt stadsbestuur om haar verzet tegen het asbeststort in Balegem vol te houden.

De mogelijke komst van een asbeststort op de voormalige steengroeve in Balegem zorgt al een tijdje voor bezorgdheden bij buurtbewoners van dichtbij en veraf. Het Zottegemse stadsbestuur zal een bezwaarschrift indienen tijdens het openbaar onderzoek.

Joke Rossel (gemeenteraadslid N-VA): “Sinds de aankondiging van de komst hebben we dit van dichtbij opgevolgd. Nu de formele procedure begint te lopen is het tijd om ook officieel bezwaar in te dienen. De uitbater van de site (Balegro) stelde in mei vorig jaar zijn plannen voor aan het Oosterzeelse gemeentebestuur en aan de buurtbewoners. Het gaat om het bergen van zo’n 8.000 ton cementgebonden asbest per jaar gedurende acht jaar. Sindsdien hebben de buurtbewoners zich verenigd om zich te verzetten tegen de komst van het stort. Ze vrezen immers voor een mogelijke verspreiding van asbeststof langsheen de toegangswegen en een extra druk op de N42.”

“De Balegrosite bevindt zich in vogelvlucht op minder dan een kilometer van de Zottegemse deelgemeenten Oombergen, Elene en Velzeke. De mogelijkheid bestaat dus dat het asbeststof zich tot op ons grondgebied verspreidt. Daarom vroegen we vorig jaar aan het stadbestuur om hierover overleg te plegen met onze buurgemeente en met de vergunningverlenende overheid.”

Op de gemeenteraad van 17 juni 2019 legde de N-VA fractie een motie voor met het voorstel aan de gemeenteraad om zich achter het buurtverzet te scharen. De motie werd unaniem aangenomen.

“Balegro diende onlangs bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een vergunningsaanvraag in om asbest te storten. Eind maart start een periode van 30 dagen voor het openbaar onderzoek. In die periode kunnen burgers en alle andere betrokken partijen een bezwaarschrift indienen tegen de aanvraag. Asbest is natuurlijk een stof dat we zo snel als mogelijk moeten verwijderen. Maar volgens onze informatie is er op dit moment geen nood in Vlaanderen aan extra stortcapaciteit. Dit heeft dus niets te maken met het NIMBY-syndroom maar alles met gezond boerenverstand. Als er geen nood is aan een nieuwe stortplaats moet je die ook niet in onze buurt openen. Zo simpel is dat. We willen absoluut dat Zottegem asbestvrij blijft. De gezondheid van onze inwoners komt op de eerste plaats. Daarom vragen we aan het stadsbestuur om actie te ondernemen en bezwaar in te dienen tegen de vergunningsaanvraag.”