Stadsbestuur Zottegem duidt beslissing om dinsdagmarkt toe te laten

Gevraagd om een reactie duidt burgemeester Jenne De Potter (CD&V) de beslissing van de stad Zottegem om de dinsdagmarkt vandaag te laten doorgaan. Lees hier meer over het ongenoegen bij de beslissing.

“Het stadsbestuur volgt de verordeningen van de federale overheid, die wordt bijgestaan door een wetenschappelijk comit é strikt en van minuut tot minuut op. We zitten immers in de federale fase van het rampenplan, waardoor de federale overheid alle bindende beslissingen neemt voor gans het land. In deze is de verordening van de federale overheid duidelijk: markten gaan door, in het weekend enkel voeding.”

“We hebben hierover duiding gevraagd aan de diensten van de gouverneur. De redenering is als volgt: “zonder markt zouden de mensen hun inkopen van oa levensmiddelen nog meer moeten doen in supermarkten, bij de lokale kruidenier of bakker, of shoppen in de gewone winkels … waardoor daar de concentraties van personen toeneemt en dergelijke toestanden willen we absoluut vermijden.   We moeten zorgen voor maximale spreiding van personen en zo weinig mogelijk contacten.   Markten moeten dan ook doorgaan, maar met inachtname van alle andere regels, hou voldoende afstand, geen contacten, handhygi ëne…”

“Het devies is dan ook: blijf thuis als je kan, heb je niets nodig uit de winkel, ga niet.   Heb je niets nodig van de markt, ga niet.   Heb je toch iets nodig, doe het snel en uiterst voorzichtig. Aankopen doen is vandaag geen sociaal gebeuren.”