Geboortebos Lierde.

Aanleg Lierde’s geboortebos werd principieel goedgekeurd.

De gemeente Lierde gaat hierbij in op het voorstel van raadslid Melissa Dooms (Open Vld) om een geboortebos aan te planten.

Zoals we in een vorig artikel al uitvoerig aanhaalden werd op de virtuele gemeenteraad van 27/04/2020 de principi ële beslissing genomen tot het aanplanten van een “geboortebos”.

Naar aanleiding van de stemming rond het Bomencharter Vlaanderen 2019-2024,  dat op dezelfde gemeenteraad aan bod kwam, bracht gemeenteraadslid Melissa Dooms de aanleg van een geboortebos op de agenda.

 “Aangezien de gemeente het engagement aangaat om 1000 bijkomende bomen in onze gemeente aan te planten is dit de kans om een geboortebos aan te leggen waar Lierdenaren kunnen samenkomen en ontspannen.” stelde Melissa Dooms.

In een geboortebos wordt een boom aangeplant voor elke pasgeborene van de gemeente. Een geboortebos staat symbool voor nieuw leven en de groei die kinderen doormaken.

“Ook sterrenkindjes en vlinderkindjes kunnen er terecht met hun familie.” lichtte Melissa Dooms toe. “Er kan een uitnodiging verstuurd worden naar de ouders van de pasgeboren kinderen zodat ze samen met het gezin een boom kunnen planten op een gezamenlijke ‘boomplantdag’. We kunnen werken met terugkerende kracht voor ouders die hun kind een boom willen schenken. Op die manier hebben we sneller een echt bos en betrekken we ook meer mensen.   Het geboortebos kan een plek worden om te spelen, te picknicken, te ontspannen… Een echt speelbos”.

Raadslid Melissa Dooms stelde voor om van de aanleg een participatief project te maken. Zo kunnen inwoners en verenigingen betrokken worden bij de vormgeving en de inplanting van het bos en verhoogt de betrokkenheid van de inwoners.

Heel wat steden en gemeenten hebben al zulk een geboortebos aangelegd. Ze werken hiervoor samen met het Agentschap Natuur en Bos of met Natuurpunt en doen hierbij beroep op het boscompensatiefonds. Deze instanties kunnen na de aanleg van het geboortebos ook het verdere onderhoud ervan mee in handen nemen. Onze eigen milieuraad kan het gemeentebestuur adviseren bij het project. De gemeente kan dus rekenen op heel wat expertise om dit project tot een goed einde te brengen.

Op deze manier betrekt het bestuur de bevolking bij het uitbreiden van een mooi stukje natuur in onze gemeente”, besloot   de   enthousiaste Melissa Dooms.

Het gemeentebestuur keurde het voorstel goed en dient nu enkel nog op zoek te gaan naar een geschikte locatie om dit project te realiseren.

LEES OOK:

https://www.nuus.be/2020/04/28/eerste-virtuele-gemeenteraad-in-lierde-is-een-feit/