Actiecomit é ‘Geen asbest in ons nest’ geeft 6.000 bezwaarschriften af aan schepencollege van Oosterzele

De 50 kinderen, die in de absolute risicozone van 500 m van de stortplaats wonen,  gaven er meer dan 6000 bezwaarschriften af aan de Burgemeester en het Schepencollege.
De kinderen stonden   op Corona-veilige-afstand in witte overall en met mondmasker aan.
De bouwgigant Verhelst wil een eigen asbeststort in de historische steengroeve van Balegem. De gezondheid van honderden gezinnen wordt hierdoor bedreigd en een ganse regio er omheen. (Sint Lievens Houtem, Oombergen, Zottegem, Oosterzele).
Waar tot voor kort de gerenommeerde Balegemse steen werd ontgonnen, wil men nu bigbags met cementgebonden asbest dumpen. Verspreiding van asbestvezels tijdens afbraak, transport en berging zijn onmogelijk uit te sluiten.
Bovendien is er voldoende capaciteit op de bestaande asbeststorten, uitgerust voor gevaarlijke afvalstoffen. Waarom dan een nieuw risicozone maken rond de steengroeve van Balegem die naast een dorpskern ligt
De vzw Ons Nest vreest de verspreiding van asbestvezels tijdens het transport en de berging ervan. “Een risico dat onmogelijk uit te sluiten is. Wij doen dit voor de toekomst van onze kinderen.”zegt Matthias. In een maand tijd verzamelden wijn ruim 6.000 bezwaarschriften. Het is een heel sterk signaal dat er geen draagvlak is voor deze stortplaats in een woonkern. Dit is geen gevecht van een klein landelijk dorpje, maar dit is het gevecht die we met z’n allen moeten durven aangaan.
“Er zijn ontzettend veel redenen om dit geen goed idee te vinden”, zegt Matthias Guns van vzw Ons nest. “Het asbeststort in Sint-Niklaas (SVK) haalde nog maar net de internationale pers omwille van alle nefaste en soms dodelijke gevolgen die dit stort met zich meebracht. En nu willen ze hier eenzelfde type stort aanleggen, onder dezelfde omstandigheden. We willen een tweede ramp zoals in Sint-Niklaas helpen voorkomen. Asbest is een sluipmoordenaar. Je ziet het niet, je hoort het niet, maar plots heeft het jou te pakken. Het klinkt griezelig herkenbaar in tijden van corona.”
Negatief advies
Burgemeester Johan Van Durme (CD&V), zijn schepencollege en de hele oppositie staan achter het protest. “We gaan vandaag geen probleem in de grond steken en spelen met de gezondheid van onze kinderen. Dat laten we niet toe”, zegt burgemeester Van Durme. Het bestuur bracht al negatief advies uit en het is de Deputatie van de provincie die moet oordelen over de aanvraag. Ook de buurgemeentes Sint-Lievens-Houtem en Zottegem hebben reeds een bezwaarschrift ingediend.