GO! BS De Trampoline verwelkomt kleuters vanaf 2 juni

De dalende trends in de coronacijfers zetten zich voort en de virologen geven terecht aan dat kinderen bijna geen besmettingen oplopen. GO! BS De Trampoline ziet dan ook geen redenen meer om de deuren niet opnieuw open te stellen voor alle kleuters en dit vanaf 2 juni.

De voorbije periode, werd in GO! BS De Trampoline, de afstand tussen de juffen en de kinderen zo klein mogelijk gehouden.
Een website met allerlei toffe opdrachten, filmpjes en werkblaadjes kwam al vrij snel tot stand.
Daarnaast kregen de ouders dagelijks een speelse opdracht doorgezonden via het online platform Smartschool en werd ouders de vrijheid gegeven om deze al dan niet uit te voeren met hun kleuters.
Tot slot konden de kinderen vanaf het begin van de lockdown 3x per week online contact hebben met de juffen en met elkaar. Via facebook kregen de ouders de kans om foto’s en filmpjes van hun oogappel te posten en de juffen stelden vast dat dit massaal veel gebeurde.
Een teken dat de opdrachten die de juffen doorzonden in de smaak vielen bij heel wat ouders.

Hoewel de juffen en directie tevreden mogen terugblikken over de manier waarop ze de afgelopen weken getracht hebben om de kleuters toch zo dicht mogelijk bij hen te hebben, zijn ze toch blij dat ze  eindelijk stilletjes aan terug naar het gewone leven kunnen.

Vanaf dinsdag gaat de poort opnieuw open voor de kinderen van het kleuternest.
In de opstartfase kiest GO! De Trampoline er bewust voor om, met oog voor de huidige veiligheidsmaatregelen, zo maximaal mogelijk lesdagen te voorzien.
Men   start met 4 volledige dagen, maar op woensdag biedt men uiteraard verder opvang voor ouders die zelf geen opvang kunnen voorzien.
De keuze om op woensdag geen lesdag te leggen, had de school liever niet gemaakt, maar om praktische redenen was er geen andere optie.
Ondanks het feit dat veel mensen de neiging hebben dat er bij kleuters geen veiligheidsvoorschriften meer gelden, zijn die er wel nog.
Op woensdag zal de school de tijd nemen, om naast de dagelijkse ontsmettingen van het materiaal en de lokalen, alles nog eens een extra grondige reinigingsbeurt te geven.

De school kiest er bewust voor om dinsdag geen groot volksfeest te organiseren, maar zal er alles aan doen om in te zetten op het sociaal emotionele aspect en zet het welbevinden van de kleuters voorop.
Voor heel wat kinderen zal het opnieuw een aanpassing worden, en de centrumschool kiest dan ook bewust voor een rustige en serene opstart van de dag.
Geen al te veel toeters en bellen, die sommige kinderen misschien zullen doen afschrikken, maar wel de draad met het normale leven terug oppikken, in de vertrouwde schoolomgeving, met de vertrouwde juffen.
De eerste dagen wil de school terug werken aan het ontwikkelen van een groepssfeer en kinderen een veilig gevoel geven.
Met heel wat zonnige dagen in het vooruitzicht, zal het outdoor learning ook zeker opnieuw een plaats krijgen in het kleuternest.
Zo werd net voor de lockdown door een aantal ouders met groene vingers een bloemenweide ingezaaid en staat deze ondertussen fantastisch in bloei.
Het ideale moment voor de kinderen dus om hierin op ontdekking te gaan.