Hoe gaat het met u?

Sara Pede, 21 jaar uit Zwalm zit in haar eerste master Psychologie aan UGent. Dit jaar werkt ze mee aan een onderzoek (voor haar   masterproef) die het welzijn van mensen in deze corona-tijden bekijkt. Dit is onder leiding van Professor Maarten Vansteenkiste.

Er worden verschillende zaken bekeken:
– Hoe is het welzijn van mensen in tijden van Corona?
– Wat kan er voor zorgen dat mensen zich beter voelen?
– Wat zorgt er voor dat mensen al dan niet de voorgeschreven maatregelen volgen?

 Deze informatie wordt gebruikt om adviezen uit te schrijven voor de samenleving om de preventie te optimaliseren in de toekomst. Hoe meer mensen deelnemen aan het onderzoek, hoe representatiever de uitkomst.

“We worden vandaag geconfronteerd met de coronacrisis, die iedereen in de samenleving voor uitdagingen stelt. De regering nam belangrijke maatregelen om de verspreiding van het virus in te perken. Wij willen met ons onderzoeksteam in kaart brengen op welke verschillende manieren mensen omgaan met de crisis  en  hoe het gesteld is met hun welbevinden. Daarnaast willen we ook onderzoeken wat ertoe leidt dat mensen deze  adviezen  al dan niet opvolgen. Dit is belangrijke informatie voor preventie in de toekomst.” aldus Sara Pede.

Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan het ondersteunen van dit onderzoek?

Dan kan je de onderstaande vragenlijst invullen. De vragenlijst is volledig anoniem en wordt geschat op 10 minuten.

Alvast bedankt voor jullie tijd!

KLIK HIER OM DEEL TE NEMEN AAN HET ONDERZOEK