Groen kiest voor een stapsgewijze aanpak voor een autovrij stadscentrum


Geraardsbergen. Reeds in haar verkiezingsprogramma liet Groen Geraardsbergen haar voorkeur uitgaan naar een autovrij stadscentrum. Groen is dan ook verheugd dat een ruime meerderheid kiest voor de stappers en de trappers in het stadscentrum. Patrick Franceus (Groen): ‘Deze keuze vereist een gefaseerde en participatieve aanpak. Groen betreurt dan ook dat het stadsbestuur zich (voorlopig) enkel wil beperken tot een visieontwikkeling en zich verschuilt achter het argument dat een autovrij centrum niet voorzien is in het meerjarenplan.’

Groen gaat voor:

  • Een autovrij stadscentrum. Dit is een vrij drastische ingreep. ‘We zijn er ons dan ook van bewust dat we in de aanloop hiervan kiezen voor een autoluw centrum (occasioneel, tijdens bepaalde tijdstippen, …)’.

Voor Groen bestaat een tussenoplossing erin dat het centrum tot een bepaald uur toegankelijk is voor auto’s.

  • Een aantrekkelijk centrum, waar er gekozen wordt voor groen, rustplaatsen, gevarieerd en uitgebreid winkelaanbod.
  • Het benutten van leegstaande winkelpanden, alsook de bovenliggende woonlagen.
  • Door winkels in het centrum te verweven met het wonen, ontstaan levendige buurten en worden de winkelstraten na het sluitingsuur niet doods. Groen pleit om bij nieuw- of vernieuwbouw van winkels een aparte inkom te voorzien voor bewoners van de hogere verdiepingen.
  • Een centrum waar ruimte is voor de verschillende functies: wonen, onderwijs, werken, winkelen, vrije tijd, zorg en cultuur.
  • Een centrum waar inwoners, toeristen en klanten elkaar vinden.

‘Aangezien er een aantal hindernissen (o.a. parkeerprobleem, niveauverschil tussen boven- en benedenstad, financi ële consequenties, verschillen in mening) moeten genomen worden is uitstel geen optie. Temeer omdat stadskernrenovatie, mobiliteitsplan, parkeerproblemen, strategisch commercieel businessplan en lokale economie tot één verhaal verweven moet worden.’