Archiefbeeld

Nieuwe data voor eerste communie- en vormselvieringen in Zottegem

Naar aanleiding van de coronacrisis werd op 30 maart door alle bisschoppen van Belgi ë beslist om de vormselvieringen en de eerste communievieringen die normaal ieder jaar voorzien zijn in de periode tussen Pasen en Pinksteren, uit te stellen.

Voor de vormselvieringen werd ervoor geopteerd om deze te verschuiven naar de maanden september of oktober en hieraan gevolg gevend besliste het bisdom Gent daarna om alle vormselvieringen in ons bisdom in het weekend van 26 en 27 september te laten doorgaan. Voor de eerste communievieringen werd in principe de mogelijkheid opengelaten om deze vieringen in de loop van het volgende schooljaar te laten plaatsvinden en hiervoor prikte het bisdom dus zelf geen datum of data vast. Op basis van deze richtlijnen zijn de (in totaal twaalf) eerste communie- en vormselvieringen voor de verschillende parochies in Zottegem nu als volgt gepland:

VORMSELVIERINGEN

op zaterdag 26 september: om 15 uur in de kerk van Bevegem gezamenlijk voor de parochies Bevegem, Grotenberge en Strijpen; om 17u30 in de kerk van Velzeke gezamenlijk voor de parochies Elene, Leeuwergem, Oombergen en Velzeke.

op zondag 27 september: om 9 uur in de kerk van Sint-Maria-Oudenhove gezamenlijk voor de parochies Sint-Goriks-Oudenhove en Sint-Maria-Oudenhove; om 11 uur in de dekenale kerk gezamenlijk voor de parochies Erwetegem, Godveerdegem en Zottegem-centrum.

EERSTECOMMUNIEVIERINGEN

op zaterdag 3 oktober: om 15 uur in de kerk van Bevegem voor de jongens en meisjes van de BLO-Bernadetteschool Grotenberge en van de Vrije Basisschool Grotenberge.

op zondag 4 oktober: om 9u30 in Erwetegem en om 11 uur in Zottegem-centrum.

op zaterdag 10 oktober: om 14u30 in Strijpen (+ Sint-Goriks-Oudenhove) en om 16u30 in Bevegem.

op zaterdag 17 oktober: om 14 uur in Leeuwergem en om 15u30 in Velzeke.

op zondag 18 oktober: om 9u30 in Sint-Maria-Oudenhove.