Gezocht: meer dan 2,77 % Zottegemse donoren

Met als slogan “Ons dorp geeft. En dat van jou?” wordt door het Rode Kruis Vlaanderen een campagne gehouden om meer mensen ertoe te overhalen donor van bloed, plasma en/of bloedplaatjes te worden. Momenteel doet slechts 3 % van alle Vlamingen dit. Bij het Rode Kruis zou men dat aantal graag tot 4 % zien stijgen tegen het einde van dit jaar.

Begin dit jaar waren er in Zottegem 613 donoren op 22.102 inwoners die hiervoor in aanmerking komen (minimumleeftijd 18 jaar), goed voor 2,77 %, nog minder dus dan het al lage Vlaamse gemiddelde. Daarbij zijn de Zottegemse vrouwen met 53 % in de meerderheid, tegenover 47 % mannen. De meeste van de Zottegemse donoren (26 %, 162 donoren) behoren tot de leeftijdsgroep 20 – 29 jaar; 5 % (27) is 18 of 19 jaar, 17 % (105) is tussen 30 en 39 jaar, 16 % (101) tussen 40 en 49 jaar, 23 % (142) tussen 50 en 59 jaar, 11 % (66) tussen 60 en 69 jaar, 2 % (10) is 70+. Van de Zottegemse donoren geven respectievelijk 87 % (568), 12 % (77) en 2 % (10) bloed, plasma en/of bloedplaatjes.

Bij de jongste tweedaagse bloedinzamelingen die op 15 en 16 april ll. door het Oost-Vlaams Bloedtransfusiecentrum van het Rode Kruis in samenwerking met de Rode Kruis-afdeling Zottegem gehouden werden in de Bevegemse Vijvers, stemde de opkomst alvast tot grote tevredenheid. Ondanks de coronatoestanden hebben zich toen in totaal 189 bloedgevers aangemeld en vooral hoopgevend was dat daarbij ook 22 nieuwe donoren mochten verwelkomd worden. De volgende bloedinzamelingen in Zottegem zijn gepland op 15, 17 en 24 juli e.k. Meer praktische informatie hieromtrent krijgt u eerstdaags via NUUS. Over de Rode Kruis-wervingsactie kunt u meer lezen op rodekruis.be/onsdorpgeeft.