“Stadsbestuur laat kinderen en jongeren in de kou staan” vindt Sp.a Zottegem

“Komende maandag stellen maar liefst drie partijen een bijkomende vraag op de gemeenteraad over de organisatie van zomerscholen in Zottegem. Zie daar de urgentie. Naast sp.a en Open VLD heeft zelfs meerderheidspartij N-VA hierover ook een vraag ingediend. Dat zegt veel. En terecht want tot op heden bleef het stil vanuit het stadsbestuur. Niet verwonderlijk aangezien het stadsbestuur (en de schepen van onderwijs Lieselotte De Roover) zelf geen moeite in het dossier wilde steken en alles naar de scholen doorschoof. Het stadsbestuur zal zich mogen haasten of het laat Zottegemse kinderen en jongeren opnieuw in de kou staan.” stelt een teleurgestelde Yana Giovanis (sp.a).

“Het doet me denken aan het gebrek aan organisatie van studeerruimtes.   Ook hier ondernam schepen Lieselotte De Roover (CD&V) niks en was het pas na fel aandringen van sp.a-gemeenteraadsleden Louie Van Rijsselberge en mezelf dat er stappen werden ondernomen.” zegt Yana Giovanis.

Zomerscholen:

“Corona heeft er voor gezorgd dat veel lessen van de schoolgaande jeugd werden opgeschort. En hoewel leerkrachten hun uiterste best hebben gedaan tijdens deze crisis zullen sommige leerlingen toch een leerachterstand hebben opgelopen.

Daarom werd door de Vlaams minister van Onderwijs opgeroepen om zomerscholen te organiseren. Het doel van zomerscholen is om maatwerk op individueel niveau aan te bieden aan kleine groepen kinderen en jongeren zodat ze klaar zijn voor het volgende schooljaar. Zo’n zomerschool moet minstens 10 dagen duren en het leren moet afgewisseld worden met sport, spel en cultuur. Een zomerschool versterkt dat iedereen met gelijke kansen aan het nieuwe schooljaar kan beginnen.

Vlaanderen stelde dat om deze zomerscholen te organiseren lokale besturen en scholen best zouden samenwerken. Per leerling per dag geeft Vlaanderen 25 euro, maar enkel en alleen als het stadsbestuur een subsidiedossier indient. De eerste subsidieperiode liep eerder al af en het bleef oorverdovend stil vanuit het stadsbestuur. Door het succes werd de periode verlengd en ik hoop dat de schepen van onderwijs een dossier heeft klaarliggen. Het feit dat er in Zottegem nog niks gebeurde en dat zowel Open VLD, N-VA en sp.a dit punt op de agenda brengen laat duidelijk blijken dat we genoeg hebben van het gebrek aan inzet en daadkracht van CD&V-schepen Lieselotte De Roover. Op die manier laat ze opnieuw scholieren en studenten in de kou staan.

   

Voorlopig kan het al op meer dan 144 plaatsen. In Oudenaarde, Ronse en Herzele zijn dergelijke zomerscholen ook aangekondigd. In Zottegem hebben we nog niets vernomen van zo’n initiatieven. De scholen hebben tijdens de crisis het beste van zichzelf gegeven. De steun van de stad in dit project is dan ook onmisbaar.”