Rechttrekking N42 andermaal op de lange baan.

‘De schorsing is een gevolg van een jarenlange opeenstapeling van fouten.’


Geraardsbergen/zottegem. Het rechttrekken van de N42 tussen de witte brug in Godveerdegem en Ascoop in Steenhuize-Wijnhuize wordt nog minstens voor een jaar op de lange baan geschoven. De Vlaamse overheid was na het afleveren van de omgevingsvergunning klaar om dit jaar te starten. ‘Nu is het wachten op de uitspraak van de Raad van Vergunningsbetwistingen’, klinkt het. Als de uitspraak negatief dan moeten de plannen worden herbekeken. Volgens Filip De Bodt van vzw Climaxi is dit het gevolg van een jarenlang opeenstapelen van fouten in dit dossier. Ilse Roggeman (N-VA): ‘Heel wat mensen in onze regio zitten te wachten op de doortrekking.’

Het rechttrekken van de N42 wordt andermaal op de lange baan geschoven. Volgens Filip De Bodt van vzw Climaxi werden de buurtwegen op een verkeerde manier afgeschaft en ‘deed men beroep om een verouderd en gedeeltelijk milieueffectenrapport (MER)’.  ‘Niemand van de specialisten begreep toen dat de Administratie Wegen en Verkeer met een dergelijk dossier de bouwvergunning durfde aan te vragen.’

‘Een jarenlange opeenstapeling van fouten.’
‘Het eerste van de tien argumenten dat werd aangegeven door de buurtbewoners was dat het opsplitsen van het project in twee delen (Geraardsbergen-Zottegem en Zottegem-Wetteren) onterecht was en tegenstrijdig aan de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie. E én weg is één weg en er moet één visie komen over het ganse traject ervan. Heel wat stukken van die weg (Astridlaan Geraardsbergen, Europaweg Zottegem) zijn immers nog gevaarlijker dan de doortocht in Steenhuize. De rechter van de Raad voor Vergunningsbetwistingen vond dit eerste argument al voldoende om de bouwvergunning te schorsen.’

‘De Administratie Wegen en Verkeerd doet zijn beklag in de pers maar was dus verwittigd: men ging koppig door met de uitwerking van zijn plannen en maakte opnieuw juridische fouten. Een aantal politici versterkte deze fouten door voortdurend te stellen dat de N42 ‘nog dit jaar ging gerealiseerd worden’. Dat deden ze zowel in 2018 als 2019. Zo gaven ze aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen het ultiem argument van de hoogdringendheid cadeau. Dit betekent dat de overheid ook bij de behandeling ten gronde binnen 1 of meer jaren in het zand dreigt te bijten.’

‘Mensen wachten op de rechttrekking.’
Climaxi eist dat het N42-traject tussen Wetteren en Geraardsbergen een volledige kilometerheffing krijgt en dat het zwaar vervoer (van vb. Colruyt of de Carrières de Lessines) naar andere geschikte wegen geloodst wordt. ‘Wij willen de onmiddellijke verbetering van de fietspaden op dit trac é en herinneren eraan dat de buurtbewoners langs het nieuwe trac é vijf jaar geleden al een compromis voorstelden.’

Matthias Diependaele (N-VA) kondigde een jaar geleden aan dat weldra met de werken van start zou worden gegaan. De afgelopen dagen was het bijzonder moeilijk om een reactie van de Nieuw-Vlaamse Alliantie los te weken op de schorsing van de werken. Uiteindelijk reageerde Ilse Roggeman (N-VA-gemeenteraadslid Geraardsbergen): ‘Hopelijk overleven we de procedure, anders zal er in Vlaanderen geen steen meer kunnen verlegd worden, vrees ik. Heel veel mensen in onze regio zitten te wachten op de doortrekking.’

Julien Borremans