Vermindering concessievergoeding voor horeca-uitbaters van stedelijke infrastructuur Zottegem

Naar aanleiding van de recentste ontwikkelingen in de coronacrisis wenst ook de stad verder een aantal ondersteunende maatregelen te nemen voor de plaatselijke middenstand, in aanvulling op de maatregelen van de federale en Vlaamse overheid.

De horeca is een immers een essentieel onderdeel van ons sociaal weefsel en een belangrijke speler in een succesvolle exit-strategie. Naast het schrappen voor dit jaar van de terrasbelasting, ook voor eventuele uitbreidingen ervan, zal er  aan de horeca-uitbaters van de stedelijke infrastructuur ook een verlaging van hun concessievergoeding  worden toegekend. De vermindering voor de concessionarissen van de stedelijke infrastructuur “Kasteel Breivelde”, “Aquataria”, en de “Foyer” wordt gespreid over een periode van drie maanden en bedraagt maandelijks 33% van de contractuele vastgelegde concessievergoeding voor de maanden juli, augustus en september. Zo wil het stadsbestuur ook voor haar eigen concessionarissen een tegemoetkoming doen.

“We beseffen dat de heropstart voor de horeca-zaken geen evidentie is. Enerzijds worden ze geconfronteerd met allerlei extra maatregelen, anderzijds vindt nog niet iedereen even vlot zijn weg naar de horeca als in het pre-coronatijdperk.  Door deze financi ële tegemoetkoming, bieden we hen de nodige ademruimte om de eerste maanden iets makkelijker door te komen” aldus Schepen Leen Goossens.